De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) met gemeenten praat over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD vindt echter dat deze groep illegalen niet 'beloond' moet worden voor het tegenwerken van hun uitzetting.

De twee coalitiepartijen botsten donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer opnieuw over een asielzoekerskwestie.

Aanleiding voor het debat is de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg. Dat concludeerde dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op voedsel, kleding en onderdak. In de volksmond beter bekend als het recht op bed, bad en brood. Nederland zou zich te weinig inspannen om aan die verplichting te voldoen.

Teeven zei eerder een definitieve uitspraak van het Europese Comité van Ministers over de kwestie te willen afwachten voordat hij over gaat tot actie.

Video: De reactie van Teeven

Opvang

Zowel de PvdA als de VVD steunen die lijn van het kabinet. Toch wil de PvdA dat het kabinet in gesprek gaat met de gemeenten. "Een vorm van opvang is gewenst", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken tijdens het debat.

Zij ziet dat de gemeente al hebben aangekondigd aan hun zorgverplichting te willen voldoen. Maar over hulp van het Rijk in de vorm van financiële steun, wil Kuiken geen uitspraak doen.

Dat is wel nodig, zegt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. De gemeenten maken volgens haar duidelijk: "Leg dit niet op ons bordje". Gesthuizen: "De gemeenten lopen tegen de grenzen van hun kunnen aan."

De oppositie wil, met de wintermaanden op komst, dat Teeven zo snel mogelijk met een oplossing komt. 

Video: De reactie van Kuiken

Winter

Dat is nergens voor nodig, zegt Teeven. Hij herhaalt eerst de uitspraak van het Comité van Ministers af te wachten alvorens inhoudelijk op de zaak in te gaan.

"Een list", zegt D66-Kamerlid Gerard Schouw die erop wijst dat volstrekt onduidelijk is wanneer de ministers bij elkaar komen. "Het kabinet loopt weg van het nemen van beslissingen die voor de winter genomen moeten worden." 

Maar een winteropvang is er al, zegt de VVD-bewindsman. "Stel het vriest, dan is er een winterkouderegeling die ervoor zorgt dat ook deze groep wordt opgevangen", verzekert Teeven. "Dat is niet iets nieuws."

Gemeenten die vooruitlopend op de definitieve uitspraak nu al maatregelen treffen voor de opvang van illegalen, door het bouwen van extra opvangfaciliteiten, zullen dan ook niet gecompenseerd worden door het Rijk, waarschuwt Teeven.

Beloning

VVD-Kamerlid Malik Azmani hamert erop deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers niet te "belonen voor het frusteren van hun uitzetting". De staat biedt namelijk wel opvang, aldus Azmani, maar de enige voorwaarde is dat de uitgeprocedeerde meewerkt aan de uitzetting.

Hij wijst erop dat de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten niet juridisch bindend is en het kabinet niet verplicht onmiddellijk tot actie over te gaan.

Volgens Schouw (D66) illustreert de problematiek opnieuw dat de VVD en PvdA lijnrecht tegenover elkaar staan in het te voeren vreemdelingenbeleid. Teeven houdt zich onnodig op de vlakte door geen concrete maatregelen toe te zeggen.

De coalitiepartners stonden eerder met de koppen tegenover elkaar over de strafbaarstelling van de illegaliteit, het kinderpardon en de zelfmoord van asielzoeker Dolmatov. Nu lijkt de coalitie wederom tot op het bot verdeeld te zijn en is er tijd nodig de kwestie achter de schermen uit te onderhandelen.

De achterban van de PvdA eist een humaner asielbeleid, terwijl de VVD een harde lijn verkiest om geen kiezers aan de PVV te verliezen.

Asielzoekersmars

Nog gedurende het debat is na drie dagen wandelen een groep van veertig uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam aangekomen in Den Haag.

De groep, Wij Zijn Hier, wil met de protestmars aandacht vragen voor een humanere opvang voor illegalen.