De regeringspartijen VVD en PvdA zitten niet op één lijn over een plan om schijnconstructies met Oost-Europese werknemers aan te pakken. 

Het kabinet bespreekt waarschijnlijk vrijdag een voorstel hierover van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Maar volgens ingewijden staat nog niet vast dat de PvdA-minister op politieke steun kan rekenen.

Later deze week zou nog beraad tussen de twee coalitiepartners plaatsvinden.

Asscher wil voorkomen dat bedrijven Poolse of andere Oost-Europese werknemers onder het minimumloon uitbetalen, waardoor zij Nederlanders verdringen op de arbeidsmarkt. De minister wil daarom opdrachtgevers ervoor verantwoordelijk maken dat de cao-afspraken worden nageleefd.

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid alleen bij de directe werkgever. De zogeheten ketenaansprakelijkheid geldt nu al in de uitzendbranche. Asscher wil ze ook aan andere sectoren opleggen.

Verzet

Asschers plannen stuiten echter op verzet van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Hij wil dat ze worden afgezwakt. Delen van het bedrijfsleven, zoals de bouwsector, vinden de voorstellen van Asscher om een hele keten van opdrachtgevers aansprakelijk te maken te ver gaan.

Asscher zwaait echter met het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met vakbonden en werkgevers. Daarin werd het tegengaan van schijnconstructies aangekondigd.