Selcuk Öztürk en Tunahan Kuzu, sinds dinsdag in de Tweede Kamer als Groep Kuzu/Öztürk, zijn tegen een wet die eisen stelt aan de taalkennis als voorwaarde voor het krijgen van bijstand.

De Groep vroeg meteen om hoofdelijke stemming over de wet.

Kuzu legde ook een stemverklaring af, omdat hij de wet niet eerlijk vindt. ''Daarom zullen wij tegen deze wetsvoorstel stemmen. Uh dìt." Het voorstel werd niettemin met 105 stemmen aangenomen.

Öztürk en Kuzu stapten vorige week op omdat ze het niet eens waren met het integratiebeleid van PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Ze vinden Asscher te kritisch over enkele conservatief-religieuze Turkse organisaties. Ze beginnen een eigen fractie.

PvdA-leider Diederik Samsom verwacht niet dat na het vertrek van Öztürk en Kuzu nog meer PvdA'ers van Turkse komaf zullen vertrekken. 

Dat zei Samsom dinsdag na het wekelijkse fractieberaad. Samsom onderstreepte dinsdag dat er ruimte is voor verschil in opvattingen in de PvdA, maar dat zaken als vrijheid, tolerantie en de taal spreken essentieel zijn.