Voor een banenplan voor het openbaar vervoer komt 20 miljoen euro beschikbaar. 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken betaalt daarvan 7 miljoen, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de vervoerssector. 

Het geld is bestemd voor onder meer extra leerwerkplekken voor jongeren en het vitaal houden van werknemers. Asscher heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

In de openbaar vervoersbedrijven - stadsvervoer, streekvervoer en spoor - werken 58.000 mensen. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar. Er dreigt op termijn een tekort aan goed gekwalificeerd personeel doordat een grote groep met pensioen gaat.

Door het banenplan komen er 245 extra leerwerkplekken voor jongeren in het stads- en streekvervoer en worden 7600 buschauffeurs, tram- en metrobestuurders geschoold om hun beroep zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen uitgetrokken voor banenplannen.

Kritiek

Minister Asscher bestrijdt dat zijn banenplannen geen effect hebben en weinig werklozen aan de slag helpen.

''Er zijn vast economen die zeggen dat het probleem zichzelf oplost. Alleen ga ik dat niet vertellen aan die duizenden mensen die nu aan het werk zijn dankzij de sectorplannen. Ik vind het cynisch: we doen toch ook geen experiment om te kijken of een patiënt vanzelf geneest?'' zegt de minister dinsdag in een interview met het AD. Hij reageert op reserves die eerder onder meer door CDA en D66 zijn geuit op de banenplannen.

Met de plannen worden de komende twee jaar ongeveer 20.000 extra leerwerkplekken geschapen, meldt Asscher aan de Tweede Kamer. Tot dusver zijn er 102 plannen ingediend om mensen aan de slag te krijgen of hun werk te laten behouden, waarvan er 61 zijn goedgekeurd. Het gaat daarbij om 335 miljoen euro.

Arbeidsmarkt 

Volgens Asscher zullen de goedgekeurde plannen meer dan 300.000 mensen helpen hun positie op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren. Aan de plannen die nu worden uitgevoerd nemen 35.000 mensen deel, van wie meer dan 6.500 jongeren met een leerwerkplek die er anders naar verwachting niet zou zijn, schrijft hij.

Het kabinet heeft in totaal 600 miljoen euro uitgetrokken voor banenplannen in de diverse bedrijfstakken. De sectoren moeten voor een banenplan minimaal eenzelfde bedrag op tafel leggen als het kabinet. Over de banenplannen waren eerder afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers in het sociaal akkoord.