Het aanvragen van kinderopvangtoeslag wordt straks waarschijnlijk makkelijker. Het kabinet bekijkt of het geld rechtstreeks kan worden overgemaakt aan het kinderopvangbedrijf.

Ouders hoeven dan geen ingewikkelde procedure meer te doorlopen en ontvangen ook geen grote toeslagbedragen meer op hun bankrekening.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën hebben dat maandag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het huidige toeslagensysteem legt volgens hen veel verantwoordelijkheid bij de ouders. Omdat de regels complex zijn, is de kans op fouten groot.

Als het geld meteen naar de kinderopvangbedrijven gaat, zijn nog maar vierduizend instellingen bij betrokken bij het aanleveren van informatie en niet 400.000 ouders, zoals nu.

Asscher en Wiebes bekijken ook of de berekening van het inkomen van de ouders, waarop de toeslagen gebaseerd zijn, makkelijker kan. Ze overwegen uit te gaan van het inkomen van bijvoorbeeld twee jaar terug. Nu wordt nog gekeken naar het geschatte inkomen van het lopende jaar.

Kwaliteit

Het aantal voorzieningen voor kinderopvang is vorig jaar met 11 procent gedaald, maar de kwaliteit is verbeterd. Dat blijkt uit een rapport dat minister Asscher maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

60 procent van de locaties voldeed in 2013 volgens de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) aan de eisen. In de jaren ervoor was dat 45 tot 50 procent. Ook blijkt dat gemeenten beter handhaven als er iets mis is bij een kinderopvangverblijf, buitenschoolse opvang en dergelijke.

Screening

Het rapport gaat ook in op het systeem van continue screening van medewerkers van kinderopvangbedrijven dat sinds vorig jaar maart bestaat. Sinds die tijd zijn er via justitie zo'n 124 signalen binnengekomen over gedragingen van medewerkers in de kinderopvang, vaak huisgenoten van gastouders. 

Het gaat bijvoorbeeld over het gebruik van geweld, maar ook om zedenfeiten of drugsgebruik. In bijna alle gevallen heeft het signaal ertoe geleid dat de persoon in kwestie niet meer in contact staat met de opgevangen kinderen. Zo iemand raakt dan zijn baan kwijt of de relatie met het gastouderbureau wordt stopgezet.

Het systeem van continue screening, ingesteld na schandalen als bij het Hofnarretje in Amsterdam, werkt nu alleen voor vaste medewerkers van de kinderopvang. Asscher wil het zo uitbreiden dat ook stagiaires of uitzendkrachten eronder vallen.