Minister Ivo Opstelten wil het realisatieplan voor de Nationale Politie vóór mei volgend jaar waar nodig nog bijstellen. Hij treedt daarover in overleg met betrokkenen.

Er is recent nogal wat kritiek op geweest, ook maandagmiddag, van de oppositie in de Tweede Kamer. De reorganisatie van de politie zou onder meer te snel gaan. 

Maar "kwaliteit gaat voor snelheid", bezwoer de bewindsman maandag in de Kamer. Er komt geen ander plan, maar een aangepaste planning van wat er moet gebeuren.

Herijken kan nu eenmaal van tijd tot tijd nodig zijn, vindt de minister. Opstelten stelde verder dat op lokaal niveau wel degelijk eigen prioriteiten kunnen worden gesteld. 

Er werd gevreesd dat al Opsteltens landelijke topprioriteiten in de weg zouden zitten, maar "lokaal kan men een andere keus maken", zei hij. Verhalen dat er maar 16.000 mensen voor de echte basispolitietaken zijn, wees de minister van de hand. Volgens zijn eigen becijfering zitten er toch echt 28.000 mensen in de basisteams.

Zorg

Opstelten wil de zorg voor en positie van politiemensen met posttraumatische stress wettelijk verankeren, meldde hij maandag. Hij laat ook "verkennend onderzoek" doen naar geestelijke verzorging voor de politie. 

En ook naar het ziekteverzuim van de politie wordt gekeken, want dat moet echt omlaag. Opstelt erkent het hoge verzuim, maar denkt toch niet dat de politie zo gedemotiveerd is. Hem vallen altijd "gedrevenheid, passie en loyaliteit op."

Deskundigheid

Kritiek op het voor meer dan 155 miljoen euro inhuren van externe deskundigheid, is volgens Opstelten niet terecht. 

Die deskundigheid is nou eenmaal nodig en hij blijft met dit bedrag binnen de marges. En de 170 mensen sterke ondersteuning voor de operatie op het departement wordt zeker met een kwart teruggebracht.