De politiebonden zijn niet tevreden met de maatregelen van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) om de problemen met de vorming van de Nationale Politie aan te pakken. 

Dat zeggen ze vrijdag in een gezamenlijke verklaring.

''Wij hebben de noodzaak aangegeven om fors in te grijpen in de strategische sturing van de Nationale Politie. De maatregelen zoals de minister die aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd, roepen echter nog veel vragen en onduidelijkheid op'', menen ze.

''Voor herstel van vertrouwen van de bonden en vooral van de collega's op de werkvloer in de vorming van de Nationale Politie en de personele reorganisatie is meer nodig.''

Brief aan Kamer

De politiebonden hebben hun ongenoegen ook in een brief aan de Tweede Kamercommissie van Veiligheid en Justitie geschreven.

De bonden: "Dat de maatregelen onder meer gericht moeten zijn op de aansturing van het proces rond de vorming van de Nationale Politie, een nieuw sturingsmodel, daar zijn wij het over eens. De mate waarin en de wijze waarop, daarin verschillen de politiebonden, de korpsleiding en de beleidsman van mening. Laat de minister eerst maar eens meer concreet invulling geven over zijn beoogde maatregelen."

SP-Kamerlid Nine Kooiman is het eens met de kritiek en stelt dat maandag aan de orde in een debat tussen Opstelten en de Kamer over de politie. ''De aansturing is een blamage. Ik wil dat de minister met een actieplan komt. In zijn antwoorden tot nu toe zie ik een gebrek aan realiteitszin'', aldus Kooiman.

De grootste oppositiepartij wil dat er meer geïnvesteerd wordt in met name financieel rechercheurs, wijkagenten en in het politieonderwijs. Ook de PVV twijfelt of de uitvoering goed loopt. ''Het landt niet op de werkvloer en de minister moet er nu echt mee aan de slag want dat doet hij nu niet'', zegt PVV-Kamerlid Lilian Helder.