Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het aantal inwoners van buitenlandse afkomst te hoog is.

Dat blijkt uit een peiling van Ipsos onder 1.136 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Van hen bleek 55 procent "te hoog" aan te kruisen bij de vraag of het aantal mensen van buitenlandse afkomst te hoog, te laag of precies goed is. Ruim een kwart vindt dit percentage precies goed en 2 procent te laag.

Als gevraagd wordt naar het aantal inwoners van buitenlandse komaf in de eigen omgeving vindt nog maar 24 procent dit percentage te hoog, 59 procent vindt het aantal precies goed.

Verder blijkt dat 46 procent de omvang van de immigratie in Nederland als "negatief" beoordeelt en slechts 10 procent als "positief". Ook hier wordt de immigratie in de eigen omgeving veel positiever beoordeeld. De immigratie wordt in de eigen omgeving nog door 12 procent als negatief ervaren.

Culturen

Een vergelijkbare uitslag blijkt als gevraagd wordt naar de vermenging van culturen in Nederland. 47 procent ervaart dit vooral als een probleem, terwijl in de eigen buurt nog slechts 27 procent dit vooral als een probleem ziet. 

48 procent vindt de manier waarop in Nederland met andere culturen wordt omgegaan "te tolerant", 19 procent vindt het "precies goed" en 24 procent "te intolerant". Ook daar vallen de percentages positiever uit als gevraagd wordt naar de eigen omgeving.

Perceptie

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel Nederlanders (49 procent) de perceptie hebben dat de Marokkaanse nationaliteit het sterkst vertegenwoordigd is onder de inwoners met buitenlandse komaf.

In werkelijkheid is het aantal Marokkanen, Turken, Duitsers, Surinamers en Indonesiërs ongeveer even groot, blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook schat een meerderheid van de Nederlanders (57 procent) het percentage allochtone Nederlanders (veel) te hoog in. Zo'n 21,4 procent van de Nederlandse bevolking is allochtoon.