Slachtoffers van ernstige misdrijven mogen straks in de rechtszaal zeggen wat ze willen: wat de straf voor de verdachte in hun visie zou moeten worden bijvoorbeeld. 

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Tot op heden mogen slachtoffers alleen vertellen wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

Het spreekrecht wordt nu zo goed als onbeperkt. Het sluit volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie aan bij de huidige praktijk.

Daarin staan rechters nu al vaak toe dat slachtoffers meer zeggen dan het huidige spreekrecht officieel toelaat.

Vragen stellen

Als het slachtoffer in de toekomst op de zitting een met feiten onderbouwde, belastende verklaring aflegt, kan de verdachte daar tegenin gaan. Het slachtoffer kan daarover zelf vragen stellen. Het slachtoffer wordt in zo'n geval als getuige beëdigd. Maar als een slachtoffer het bij de persoonlijke gevolgen van het misdrijf laat, hoeft dat niet.

Aanvankelijk wilde Teeven het bestaande spreekrecht aanvullen met een zogeheten adviesrecht. Het slachtoffer zou dan aan de rechter een advies kunnen geven over bijvoorbeeld de hoogte van de straf. Maar daaraan bleken te veel haken en ogen te zitten.