Nederland gaat de naheffing van de Europese Unie van ruim 642 miljoen euro betalen. Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft steeds gezegd te zullen betalen als de rekensommen van het Europese statistiekbureau Eurostat en van de Europese Commissie zouden kloppen en daarover openheid is gegeven.

Eerder deze week velde Dijsselbloem al een voorlopig oordeel, nu hij alle cijfers en berekeningen goed heeft bestudeerd is hij definitief overtuigd: ''Op basis van deze informatie concludeer ik dat de door de Commissie gemaakte berekening van de nabetalingen van de BNI-afdrachten aan de Europese Unie correct is.''

Gespreid betalen

Dijsselbloem schrijft niet of Nederland gebruik gaat maken van de mogelijkheid om de naheffing gespreid te betalen. Het geld moet uiterlijk 1 september volgend jaar binnen zijn in Brussel.

De gespreide betaling werd binnengesleept in overleg met andere EU-landen. Behalve Nederland hebben vooral de Britten te maken met een enorme naheffing van 2,1 miljard euro.

Nederland moet meer betalen omdat de omvang van de Nederlandse economie op papier groter is uitgevallen. Dat komt door een statistische 'bronnenrevisie'. Dat proces verloopt in alle EU-landen anders, waardoor grote verschillen ontstaan bij de afdrachten aan de EU. Die zijn afhankelijk van het bbp.

Als slachtoffers van de herberekeningen van de omvang van alle Europese economieën drongen Nederland en Groot-Brittannië de afgelopen weken aan op een ander proces waarbij meer transparantie is en minder grote schokken. De Europese Commissie gaat daar nu voorstellen voor doen.

Gestructureerder

Dijsselbloem wil dat dergelijke operaties in de toekomst gestructureerder gaan verlopen. De Europese Commissie gaat een 'diepgravende analyse' maken van wat er is gebeurd, en komt met verbeteringen voor de toekomst, schrijft Dijsselbloem. De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over de kwestie.

Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer Dijsselbloem de naheffing gaat betalen. Eigenlijk moest de rekening voor 1 december worden betaald, maar vorige week kreeg Nederland uitstel.

Onvermijdelijk

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks beschouwt het betalen van de naheffing als onvermijdelijk en steunt daarmee het kabinet. Dat bleek donderdag tijdens het Kamerdebat over de naheffing.

VVD-Kamerlid Mark Harbers constateerde dat de rekening volledig legaal tot stand is gekomen en dat we ondanks enorm veel chagrijn moeten betalen.

Hij hoopt op meevallers op de begroting van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Zijn die er niet, dan moet het geld worden geleend en loopt de staatsschuld daardoor op. Dijsselbloem bezwoer eerder niet te zullen bezuinigen om het gat te vullen.

Schok

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer erkende dat er betaald moet worden. Hij vindt dat de schok die de naheffing in Brussel te weeg heeft gebracht, moet worden benut om het Europese begrotingsproces ''fundamenteel te veranderen''. Zoals Brussel het nu aanpakt is onacceptabel, aldus Nijboer.

Ook het CDA uitte in het debat harde kritiek op de gang van zaken. Volgens Pieter Omtzigt controleert niemand het werk van de statistische bureaus van de 28 EU-landen en is dat een recept voor problemen. Hij liet in het midden of hij het betalen van de naheffing steunt of niet.

De PVV, de SP en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden dat het kabinet de naheffing niet moet betalen. De PVV kondigde aan het vertrouwen in het kabinet op te zeggen als het geld wordt betaald. Premier Mark Rutte en Dijsselbloem kunnen in dat geval beter in Brussel blijven, zei PVV-Kamerlid Teun van Dijck.

Brussel wil voorstel voor betaling naheffing | 'Nederland liet kans liggen om te vragen naar EU-naheffing' | Dit moet u weten over de Europese naheffing