De VVD wil het quotum voor arbeidsgehandicapten oprekken, zodat ook individuen die wel het minimumloon kunnen verdienen hier onder komen te vallen.

Dat laat VVD-Kamerlid Sjoerd Potters donderdag weten tijdens een debat met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) over de Participatiewet.

Overheid en bedrijfsleven spraken vorig jaar af dat zij gezamenlijk zorgen voor 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten. Dit is nodig in verband met het afschaffen van de sociale werkplaatsen.

De VVD vreest echter dat personen die net buiten de doelgroep vallen hierdoor moeilijker aan de slag komen. Critici vrezen dat hierdoor de prikkel voor werkgevers wegvalt om mensen aan te nemen voor wie het quotum is bedoeld.

Naast VVD bepleiten ook CDA en D66 voor een bredere doelgroep die onder de quotumafspraken gaan vallen.

Doelgroep

Klijnsma wil echter de bestaande afspraken om de doelgroep te beperken tot Wajong'ers, de huidige WSW'ers en mensen die niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen, in stand houden.

"We moeten zorgen dat die groepen vleugels kunnen uitslaan", stelde Klijnsma. "Andere mensen met een beperking die attributen nodig hebben wil ik wel nauwlettend in het oog houden, die moeten ordentelijk geholpen worden bij het betreden van de arbeidsmarkt."

Binnenkort spreekt de Kamer nog over een wetsvoorstel dat het quotum wettelijk vastlegt. Klijnsma wil pas als het quotum daadwerkelijk wordt ingevoerd bezien of de doelgroep moet worden verbreed.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma vraagt Klijnsma echter nu duidelijkheid te geven over de mensen die net buiten de doelgroep vallen. Ook Potters leek hier tijdens het debat voor te voelen.

PvdA-Kamerlid John Kerstens laat weten dat de doelgroep alleen kan worden opgerekt als het afgesproken aantal banen omhoog gaat. "De bredere doelgroep mag niet leiden tot verdringing", stelt hij.

Beschut werk

Tijdens het debat ontstond daarnaast discussie over de verplichting voor gemeenten om te zorgen voor beschut werk voor mensen met beperkt arbeidsvermogen. Sommige gemeenten overwegen deze plekken in te zetten door hen als vrijwilliger of in de dagbesteding te laten werken.

Volgens FNV-voorman Ton Heerts is dit in strijd met het sociaal akkoord en ook Kerstens vindt dat er alleen sprake kan zijn van werk tegen regulier loon. 

Heerma wilde duidelijk hebben van Klijnsma of de gemeenten binnen de wet handelen of niet. Klijnsma stelde dat er nog geen signalen zijn dat gemeenten zich niet aan de wet houden, maar benadrukte dat de beschutte plekken moeten worden ingevuld door werk tegen regulier loon. Er kan wat haar betreft dus geen sprake zijn van vrijwilligerswerk of werk tegen een uitkering.