Het kabinet stort 100 miljoen euro in het Groene Klimaatfonds. Met geld uit dat fonds moeten de armste landen de gevolgen van klimaatverandering kunnen aanpakken.

Dat maakte minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekend tijdens een bezoek aan Rwanda. Het geld voor het VN-fonds komt van haar begroting.

In december is er een klimaattop in Peru en in aanloop daar naartoe maken meer landen hun bijdrage bekend. ''Het is zaak dat dit fonds binnenkort aan de slag kan'', aldus Ploumen.

''Met deze bijdrage laat Nederland zien dat de gevolgen die deze landen ondervinden door klimaatverandering, moeten worden aangepakt'', zegt staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu.

Tijdens de klimaattop in Kopenhagen in 2009 spraken de internationale gemeenschap af om een fonds op te zetten dat arme landen moet helpen bij klimaatprojecten. Het fonds moet vanaf 2020 jaarlijks gevuld zijn met 100 miljard dollar.

Solidair

Het klimaatfonds wordt ook door het bedrijfsleven gevuld. ''Welvarende landen, bedrijven en andere organisaties verklaren zich samen solidair met landen die niet het geld of de kennis hebben zich te beschermen tegen het veranderende klimaat', aldus Mansveld.

Op verzoek van Nederland wordt volgens Ploumen bij financiering van projecten door het klimaatfonds ook gekeken naar de bijdrage aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen en armoedebestrijding.

De top in Lima (Peru) is de opmaat naar de grote klimaattop in Parijs volgend jaar. Daar moet een nieuw internationaal klimaatakkoord worden afgesproken als opvolger van het Kyoto Akkoord uit 1997.