De Europese lidstaten hebben in totaal nog 222 miljard euro tegoed van de EU. Dat stelt PvdA-Europarlementariër Paul Tang, die mede daarom pleit voor een nieuwe "betrouwbare en begrijpelijke" Europese begrotingssystematiek.

Van dit bedrag van 222 miljard is zo'n 30 miljard volgens Brusselse maatstaven "abnormaal", oftewel achterstallig.

Onbekend is hoeveel Nederlandse instellingen nog tegoed hebben. "De regelingen verschillen zo enorm dat een overzicht niet zo makkelijk te maken zal zijn", aldus Tang.

Afgelopen weken bleek dat Nederland een bedrag van 642 miljoen extra aan de EU moest afdragen. De naheffing was het gevolg van een nieuwe berekening van de economische positie van de lidstaten. Nederland bleek rijker dan eerst werd gedacht en moet daarom nu meer contributie betalen.

Minder bekend is dat allerlei bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties bij elkaar maar liefst 222 miljard van de Europese Commissie tegoed hebben. 

Dit is het gevolg van de manier van subsidieverstrekking door de EU. Een belangrijk deel van de subsidies wordt wel toegezegd, maar pas na afloop uitgekeerd. 

"De afgelopen jaren is er een stuwmeer aan rekeningen ontstaan, doordat de EU moest bezuinigen en de rekeningen dus niet kon betalen", stelt Tang. 

Berichten

Hij wijst er op dat onder andere universiteiten berichten hebben gekregen van de Europese Commissie dat de rekening niet betaald kan worden. De onderwijsinstellingen moeten daardoor andere investeringen uitstellen.

Tang is namens de sociaaldemocratische fractie onderhandelaar over de EU-begroting. Deze onderhandelingen met de Europese Commissie starten vrijdag en moeten maandag zijn afgerond. Als de partijen niet tot een akkoord komen zal dit er voor zorgen dat de EU-schuld nog verder zal oplopen, vreest Tang.

De PvdA'er pleit bij de gesprekken voor een andere begrotingssystematiek, omdat het huidige systeem volgens hem conflicten uitlokt. 

"De lidstaten hebben nu de neiging om tegen alles 'ja' te zeggen: Geld voor noodhulp, innovatie, onderzoek. Maar dat gaat niet als de Europese Commissie tegelijkertijd moet bezuinigen", aldus Tang.

Hij wil daarom het systeem veranderen, om te voorkomen dat de openstaande rekeningen voor de Commissie zich blijven opstapelen. 

EU-contributie

Ook wil Tang de grondslag voor de EU-contributie helder en transparant maken, waardoor eventuele naheffingen voorspelbaar en minder exorbitant worden.

Verder kan het systeem volgens hem eenvoudiger door de Commissie niet het hele jaar door geld te laten vragen of rekeningen te laten sturen, maar een keer per jaar te kijken naar de totale situatie.

"Vrijwel maandelijks vraagt de Europese Commissie extra geld van de lidstaten, dat nodig is voor bijvoorbeeld rampen. Andersom zijn er regelmatig extra inkomsten door Europese boetes en heffingen", constateert Tang. 

"De Commissie voert vervolgens op ondoorzichtige wijze berekeningen uit die op verrassende momenten in de brievenbus van de lidstaten belanden. De Commissie moet in staat zijn om mee- en tegenvallers tegen elkaar weg te strepen en op vaste tijden een verrekening met lidstaten te hebben."

Onzinnige bestedingen

Tang wil verder dat de prikkel om onzinnige bestedingen uit te voeren uit het systeem wordt gehaald. 

"Als een land geld toegewezen krijgt voor een Europees project, zal het alles doen om dat geld daadwerkelijk binnen te halen, ook als het project inmiddels van de baan is", stelt hij.

Volgens hem zijn op die manier al "velden waarop madeliefjes worden verbouwd en geluidschermen langs verlaten wegen in Polen" gerealiseerd.

Dit moet u weten over de Europese naheffing