Bijstandsgerechtigden die weigeren Nederlands te leren, kunnen straks gekort worden op hun uitkering.

Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken kan waarschijnlijk rekenen op een breed draagvlak in de Tweede Kamer, zo bleek dinsdag.

Naast de regeringspartijen VVD en PvdA zullen ook PVV, CDA en SGP het naar verwachting steunen.

Het aanscherpen van de taaleis voor bijstandsgerechtigden werd aangekondigd in het regeerakkoord, op verzoek van de VVD. Het plan werd wel wat afgezakt, tot tevredenheid van de PvdA.

Beleidsvrijheid

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat iemand die geen Nederlands spreekt al meteen niet meer voor bijstand in aanmerking zou komen. Nu gaat het in eerste instantie om een korting van 20 procent. Als iemand na een halfjaar nog geen vorderingen heeft gemaakt, wordt dat 40 procent.

Wie zich na een jaar nog niet heeft ingespannen de taal te leren, raakt zijn uitkering kwijt. PvdA-Kamerlid John Kerstens wil wel dat de gemeenten beleidsvrijheid krijgen bij het toepassen van sancties.

Stigmatiserend

De bevriende oppositiefracties D66 en ChristenUnie zijn tegen het voorstel. Zij wijzen erop dat gemeenten al veel mogelijkheden hebben om bijstandsgerechtigden achter de de broek te zitten als ze niet hun best doen werk te zoeken. Zij vinden het wetsvoorstel niet alleen overbodig, maar ook stigmatiserend voor bijstandsgerechtigden.

Doordat enkele andere oppositiefracties het wel steunen, kan het toch op een meerderheid in de Senaat rekenen. De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid, waardoor het kabinet daar steeds op steun van de oppositie is aangewezen.

Klijnsma antwoordt de Kamer donderdagavond.