Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher is zeer verontrust over de grote steun onder Turkse jongeren in Nederland voor gewelddadige jihadistische groeperingen als Islamitische Staat (IS).

Dat zegt Asscher dinsdag tegen NU.nl.

Uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van Motivaction blijkt dat 80 procent het niet 'verkeerd' vindt dat er door groeperingen uit naam van de jihad geweld wordt gebruikt tegen anders gelovigen of niet-gelovigen.

Daarentegen is er onder de Turkse jongeren nauwelijks steun voor het door IS uitgeroepen kalifaat. Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, vermoedt dat de Turkse jongeren redeneren dat in een oorlog alles geoorloofd is om het gewenste doel te bereiken, namelijk verandering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 90 procent van de Turkse jongeren vindt dat de strijders die het opnemen tegen Assad 'helden' zijn en dat de helft het een goede zaak vindt als Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om daar mee te doen aan de strijd.

Verder vindt 80 procent deze strijders geen bedreiging voor Nederland zodra zij terugkeren en reageert 90 procent negatief op de stelling dat moslims vervolgd moeten worden als zij van plan zijn om af te reizen naar Syrië.

Nieuw

"Het is nieuw dat er zo veel steun is onder Turkse jongeren voor het geweld en de opkomst van IS", constateert Asscher.

"Alles in ons verzet zich tegen denkbeelden als het toepassen van geweld tegen anders gelovigen. Het mooie van Nederland is juist dat je mag geloven wat je wilt of niet geloven wat je wilt zonder dat daar geweld hoort."

"We mogen niet accepteren dat deze jongeren zich op deze manier van de samenleving afkeren."

Negatiever

Marokkaans-Nederlandse jongeren staan negatiever tegenover de islamitische strijders. Zo vindt 'slechts' 18 procent de jihadstrijders helden. Ongeveer één op de vijf vindt het goed als Nederlandse moslims afreizen naar Syrië.

Zowel de Marokkaanse als de Turkse jongeren noemen vooral de 'religieuze plicht' en het helpen van personen die onderdrukt worden, als reden voor strijders om mee te doen.

Waarheid

Asscher wil niet de conclusie trekken dat Nederland na decennia integratiebeleid niets is opgeschoten. "Maar dit onderzoek legt wel iets bloot", stelt de vicepremier. "Ik wil de waarheid hierachter weten en zal daarom nader kwalitatief onderzoek doen. Het is namelijk onbevredigend dat we op basis van deze enquête niet kunnen duiden wat er achter zit."

"Zo zitten er merkwaardige uitkomsten in het onderzoek. Naast de steun voor IS is er namelijk weer geen steun voor het kalifaat. Steun voor democratie is er dus wel."

"Wat wel duidelijk uit het onderzoek blijkt is dat Turkse jongeren zich, anders dan Marokkaanse jongeren, laten sturen door Turkse media en Turkse politiek."

Gezonde mix

"Je kan niet verbieden dat ze naar Turkse televisie kijken", zegt Asscher op de vraag wat er tegen de Turkse invloed te doen is. "Maar het moet een gezonde mix van informatie zijn die ze tot zich krijgen."

"Als je naar Nederlandse media kijkt kun je het nog steeds met elkaar oneens zijn, maar zit je wel in hetzelfde gesprek. Als je in een parallelle samenleving terechtkomt wordt het lastig, lastig om jongeren weerbaar te maken." 

"Onderdeel van de vrije samenleving is dat je je niet moet weerhouden van media, maar wel kritische vragen mag stellen", stelt Asscher. Zeker als je hier opgroeit en hier je toekomst opbouwt."

In gesprek

Volgens Asscher roept de uitslag veel vervolgvragen op. "Wat betekenen deze uitkomsten? Ik wil in gesprek gaan met de Turkse organisaties en met de jongeren zelf." 

"Ik had al eerder zorgen over wat er zich afspeelde in de Turkse gemeenschap. Ik merkte een gevoel dat men zich hier minder thuis voelt. Nieuw is dat het zich vertaalt in deze denkbeelden." 

"Er ligt een enorme opgave voor iedereen in de Turkse gemeenschap om dit niet te bagatelliseren en weg te kijken", benadrukt de minister. "Ik wil krachtig een actieplan in werking zetten tegen radicalisering."

Helpt niet

Asscher stelt dat de grootte van de groep met Jihad-sympathieën dat actieplan des te belangrijker maakt. 

"Op zich waren er al langer zorgen over hoe het met deze jongeren gesteld was. We kenden het risico van de parallelle samenleving. Maar dit helpt niet. Daarom is het des te belangrijker om een tegengeluid te laten horen, gematigde krachten in positie te brengen en ronselen en het verspreiden van programma tegen te gaan."

"De conclusies van dit onderzoek zijn zeer verontrustend, maar ik ben er van overtuigd dat het zal lukken om onze samenleving te beschermen. Maar je moet hier doorheen, dat is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal."

Door Motivaction zijn voor het onderzoek 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders gepeild in de leeftijd 18 tot en met 34 jaar. Dit ging grotendeels om face-to-face enquêtes, een deel is online afgenomen.

Debat

De PVV wil over het onderzoek in debat met Asscher, laat fractievoorzitter Geert Wilders weten aan NU.nl.

Dat 80 procent van de ondervraagden het niet verkeerd vindt geweld te gebruiken uit naam van de jihad tegen anders gelovigen of niet-gelovigen, noemt Wilders "onaanvaardbaar".

VVD-Kamerlid Malik Azmani noemt de uitkomsten van het onderzoek "volstrekt onacceptabel". "Het blijkt maar weer dat multiculturalisme een negatieve invloed heeft op de Nederlandse samenleving, omdat het immigranten de ruimte biedt voor maximaal behoud van de eigen cultuur en daardoor tegelijkertijd alle noodzaak tot integratie remt", aldus Azmani.