Minister Jet Bussemaker van Onderwijs is niet van plan de net ingevoerde taal- en rekentoets voor studenten op de lerarenopleidingen (pabo) weer af te schaffen. 

Ze zei donderdagavond in de Tweede Kamer dat de eisen juist zijn aangescherpt om het niveau op te krikken.

Vooral mbo’ers die naar de hbo-lerarenopleiding gaan, scoren slecht met hun kennis van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, maar ook met reken- en taalvaardigheid.

De Vereniging Hogescholen vond dat onaccepabel, net als de politiek. Maar de ChristenUnie en SGP vinden de scherpere eisen niet eerlijk, omdat veel studenten zich er niet op kunnen voorbereiden. Bovendien vrezen ze dat de pabo’s straks te weinig nieuwe aanwas binnenhalen.

Toekomstige generaties

Bussemaker denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen en vindt het niveau belangrijker. Ze noemde de lerarenopleiding de belangrijkste opleiding van Nederland, omdat hier de mensen worden opgeleid die gaan lesgeven aan de toekomstige generaties.

Verder wees ze erop dat al zeker duizend mbo'ers zich hebben aangemeld voor een overgangstraject. Dit zijn volgens haar degenen die echt gemotiveerd zijn om naar de pabo te gaan en voor de klas te komen. Ook staatssecretaris Sander Dekker zei dat "alles staat of valt met goede leraren".

Inmiddels wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is om toekomstige tweedegraadsleraren te selecteren op geschiktheid voor het beroep van leraar. Het moet dan gaan om persoonskenmerken en niet zozeer om kennis, aldus de minister.

Jonge leraren

De Tweede Kamer wil ook weten wat de scholen hebben gedaan met de 150 miljoen euro die ze hebben gekregen om jonge leraren aan te nemen. Maar staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs weet niet hoeveel banen ermee zijn behouden, omdat scholen dit geld naar eigen inzicht mochten inzetten.

Dat zei hij donderdagavond in de Tweede Kamer.

In beginsel zou met het geld de banen voor drieduizend jonge leraren behouden kunnen blijven in 2015, zei hij. Maar of dit gebeurt, is niet duidelijk. Op verzoek van de Kamer zal hij alsnog proberen na te gaan hoeveel werkgelegenheid ermee is behouden of gecreëerd.

Tekort

Met name PvdA, D66 en ChristenUnie maken zich zorgen om de vele duizenden net afgestudeerde jonge leraren die niet aan het werk komen, terwijl de huidige leraren het juist vaak te druk hebben. Bovendien ontstaat vanaf 2016 juist een tekort aan leraren omdat dan veel oudere leraren met pensioen gaan.

Het kabinet wilde met het extra geld voorkomen dat jonge leraren het vak de rug toekeren.

Volgens de PvdA zitten naar schatting 18.000 jonge leraren thuis.