Bij de Nationale Politie is een betere aansturing nodig. Zoals het nu gaat, wordt er te veel tegelijk aangepakt.

Dat blijkt uit een voortgangsrapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De top van de Nationale Politie moet keuzes maken, zegt de Inspectie. De doelen bij de vorming van de Nationale Politie zijn nog wel haalbaar, maar er zijn belangrijke risico's voor de periode erna op het gebied van de informatievoorziening, bedrijfsvoering, personele reorganisatie en sturing.

Belangrijke oorzaak is de wijze van plannen. "De politieorganisatie is al meerdere keren geconfronteerd met de noodzaak om de planning aan te passen, omdat deze te ambitieus bleek."

'Prima rapporten'

Minister Opstelten spreekt in een reactie van ''prima rapporten'' van de Inspectie en andere commissies, die aantonen dat aanvullende maatregelen nodig waren. Hij heeft inmiddels besloten om één lid van de korpsleiding verantwoordelijk te maken voor de 'strategische aansturing'.

Opstelten erkent dat de vorming van de Nationale Politie een 'megaoperatie' is waar 65.000 mensen bij betrokken zijn. De operationele prestaties van de politie zijn de afgelopen jaren positief geweest: het korps presteert en Nederland wordt veiliger, aldus de minister.

D66-Kamerlid Magda Berndsen concludeert ''dat er een te grote druk wordt gelegd op de politieorganisatie door de vele prioriteiten die de minister stelt. De minister heeft vele stokpaardjes die mooi klinken, maar lang niet het gewenste resultaat hebben. Tegelijkertijd vragen deze stokpaardjes wel heel veel van de politiecapaciteit.''

Binnenlandse Zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet weer net als vroeger de baas worden over de politie en de brandweer in plaats van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat vinden ChristenUnie en D66. Volgens hen is het laatstgenoemde ministerie daardoor veel te machtig,  De verschuiving hoeft niet meteen, maar de volgende kabinetsformatie zou een goed moment zijn.

Ook speelt juist het lokale bestuur een grote rol in de aansturing van politie en brandweer. ''De minister van Binnenlandse Zaken is juist de hoeder van het belang van de decentrale overheden en een slagvaardig openbaar bestuur. De huidige situatie schaadt de positie van het lokale gezag in het veiligheids- en openbare orde domein”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers.

Ook GroenLinks vindt dat de politie terug moet naar Binnenlandse Zaken. De partij wijst op de problemen bij de vorming van een Nationale Politie. Kamerlid Liesbeth van Tongeren vraagt zich hardop af of minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) ''de juiste man is om de problemen op te lossen.'' Volgens haar is het beter om politie en justitie op verschillende ministeries onder te brengen.