Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) mag waarschijnlijk boetes gaan opleggen aan daders van privacyschendingen. 

Het kabinet bespreekt vrijdag een voorstel hierover, zeggen diverse bronnen in politiek Den Haag.

In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het Cbp meer bevoegdheden zou krijgen om op te treden tegen overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De privacywaakhond mag nu alleen boetes uitdelen bij schendingen van de meldingsplicht die bestaat voor het vastleggen of beschikbaar stellen van persoonsgegevens.

De Tweede Kamer nam in 2012 een PvdA-motie aan waarin staat dat het Cbp een boetebevoegdheid moet krijgen.