De PvdA is volgens D66 onevenredig veel vertegenwoordigd onder bestuurders in de zorgsector. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) moet daarom beter kijken naar de benoeming van deze groep bestuurders.

Dat zei D66-Kamerlid Pia Dijkstra donderdag in een Kamerdebat over integriteitschendingen in de zorgsector.

Dijkstra wil van de minister weten waarom de laatste tijd vooral PvdA'er benoemd zijn op zorgadviesraadsfuncties. Zij waarschuwt de minister dat een beeld van belangenverstrengeling kan ontstaan.

"Het gaat mij niet om de partij, maar meer om de vraag waarom dit allemaal mensen moeten zijn van een politieke partij", aldus de D66'er.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over integriteitschendingen en belangenverstrengelingen in de zorgsector. Onlangs werd bekend dat voormalig bestuurder Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn dienstreizen liet betalen door bedrijven en organisaties die onder toezicht stonden van de toezichthouder.

Wanneer het gaat om integriteitsschendingen en belangenverstrengelingen in de zorg, moet de politiek ook naar zichzelf durven kijken, zegt Dijkstra.

Botsing

Zij wijst erop dat slechts 2 procent van de Nederlanders lid is van een politieke partij en vindt het daarom dat de politiek oververtegenwoordigd is in bestuurdersfuncties in de zorg.

Die opmerking over viel niet in goede aarde bij de PvdA. In een harde aanvaring beschuldigde Kamerlid Lea Bouwmeester D66 van 'fact free politics'.

"Waar haalt D66 dit vandaan? D66'ers zijn oververtegenwoordigd in de consultancy. Zegt dat iets over hun capaciteit?" Dijkstra reageerde: "Maar consultants worden niet door het kabinet benoemd."

Volgens Bouwmeester probeert D66 er "een politieke show" van te maken. "D66 insinueert dat mensen met een politieke kleur niet goed genoeg voor de job zouden zijn." Zij wijst erop dat niet alle bestuurdersfuncties door PvdA'er worden ingenomen.

Volgens Dijkstra staat de kwaliteit van de bestuurders ook niet onder druk en gaat het niet alleen om PvdA'ers, maar gaat het om het beeld dat de benoemingen oproepen.

Schippers

Verantwoordelijk VVD-minister Schippers erkent dat die schijn kan ontstaan, maar benadrukt dat er een zorgvuldige procedure voorafgaat aan de benoeming. Bovendien selecteert een ambtelijke groep twee kandidaten waaruit Schippers kiest. "Het is niet zo dat ik selecteer."

"Het gaat erom dat je de beste kiest. Wij zijn daar streng op", aldus Schippers. Ze wijst erop dat haar ambtelijk apparaat een "potpourri" van partijloze en partijgekleurde mensen is. Zij streeft dan ook naar meer diversiteit in achtergrond, gedachte en opvattingen op haar departement.