Ongeveer twintig scholen in het voortgezet en het basisonderwijs mogen vijf jaar lang experimenteren met de uitvoering van hun onderwijs.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil op deze scholen regels buiten werking stellen zodat ze ruimte krijgen om plannen uit te voeren of nieuwe ideeën te bedenken.

Hij schrijft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij op deze manier wil nagaan wat regelluwe scholen doen met de geboden ruimte en wat het effect is. Scholen die in 2013 het stempel excellent kregen, kunnen in aanmerking komen voor de proef.

Dekker wil eerst nagaan welke ruimte de scholen willen zodat hij kan zien welke regels uitgeschakeld kunnen worden. Zelf denkt hij aan regels over de opleidingsduur, de lestijd of de verantwoording. Maar hij is benieuwd naar andere ideeën.

Effect

Na de voorbereiding tot volgend voorjaar zal de proef in het schooljaar 2015-2016 beginnen en vijf jaar duren. Dat is volgens Dekker voldoende tijd om na te gaan wat het effect is van het schrappen van regels. Een onafhankelijke commissie zal de resultaten in de gaten houden. Het CDA had om een proef gevraagd.

De toegankelijkheid van het onderwijs en de financiële verantwoording mogen overigens niet in het geding komen. De staatssecretaris gaat er ook van uit dat de scholen vooraf goedkeuring voor deelname aan het experiment krijgen van ouders, leerlingen en leraren.