De Inspectie van het Onderwijs moet stoppen met het beoordelen van scholen op basis van de toetsresultaten. Dat wil de PvdA, zo laat Kamerlid Loes Ypma weten aan NU.nl.

Haar voorstel kan op sympathie rekenen van coalitiegenoot VVD.

Eerder bleek uit een onderzoek van onderzoeksbureau DUO-Onderwijsonderzoek al dat een meerderheid van de middelbare scholen vindt dat ze te veel hierop worden afgerekend.

Er zou bij de beoordeling van de Onderwijsinspectie te weinig oog zijn voor de situatie voor de individuele leerling en de plaatselijke omstandigheden.

Inspectiebezoeken zouden volgens Ypma onaangekondigd moeten plaatsvinden en worden gestart met gesprekken met docenten.

Ypma roept daarom donderdag bij de begrotingsbehandeling Onderwijs staatssecretaris Sander Dekker op om hier werk van te maken.

Bonus

De focus op de resultaten van de leerlingen heeft bovendien het bijeffect dat scholen moeilijk lerende kinderen weigeren, stelt zij. Ze wil daarom dat scholen een bonus krijgen als zij deze kinderen op school aannemen.

"Een schoolbezoek van de onderwijsinspecteur begint nu vaak nog met het eindeloos doornemen van mappen vol toetsresultaten", stelt Ypma. "Dat werkt ‘teaching to the test’ in de hand, terwijl een leraar juist bezig moet zijn om het maximale uit iedere leerling te halen."

Karin Straus (VVD): "Een school is meer dan een verzameling toetsresultaten. Daar waar scholen de basiskwaliteit op orde hebben zouden zij zelf veel meer moeten aangeven wat zij verstaan onder kwaliteit", aldus het VVD-Kamerlid. 

"De inspectie, maar ook ouders en leerlingen, moeten vervolgens kunnen beoordelen of de school hier ook daadwerkelijk voortgang op maakt."

Vaste inspecteur

Uit het onderzoek van DUO bleek dat 55 procent van de scholen vindt dat het toezicht anders moet. Docenten stelden voor dat er een vaste inspecteur komt die regelmatig met de scholen in gesprek gaat. 

Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie laat weten dat het maar om een klein percentage van de scholen gaat die de minimumnorm niet haalt en dus als zwak of zeer zwak te boek staat.

"De andere scholen zouden met hele andere dingen bezig moeten zijn, hun ambities hoger moeten stellen", aldus de woordvoerder. "Boven de minimumnorm is immers alle ruimte om te bepalen hoe het onderwijs wordt ingevuld. Besturen moeten zelf voor ogen hebben wat ze willen bereiken."

De Onderwijsinspectie is in overleg met de scholen wel bezig met pilots om uit te zoeken hoe het zogeheten "gedifferentieerd toezicht" invulling kan krijgen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar minimumeisen, maar ook naar de verdere kwaliteitsontwikkeling van een school.