Het ambitieniveau moet omhoog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van minister Ronald Plasterk. Dat eist D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Volgens hem is er op het ministerie sprake van een "leeggelopen agenda en een leeggelopen portefeuille". "Voor een ministerie dat ooit het moederdepartement was is dat een treurig gezicht", stelt Schouw.

Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken presenteert het Kamerlid woensdag een "tegenbegroting".

Zo wil hij onder meer dat Plasterk de zogeheten Zondagswet afschaft. Deze wet regelt de zondagsrust en is volgens Schouw "niet meer van deze tijd". Eerder had de Kamer al opgeroepen deze wet te schrappen.

Ook wil hij voor de zomer een wetsvoorstel zien om provincies samen te voegen. "De stad New York heeft 500 bestuurders, de Randstad wordt bestuurd door 5.772 personen, ze hebben beide evenveel inwoners. Een kind kan zien dat dit wel een onsje minder kan", aldus Schouw.

Toezicht AIVD

Verder moet het toezicht op de AIVD worden versterkt door het aantal onderzoekers en ondersteuners bij toezichthouder CTIVD te verdubbelen. Dit is volgens hem nodig gezien de intensivering van de onderzoeken van de AIVD. Deze maatregel kost volgens hem een half miljoen tot een miljoen euro.

Ook wil Schouw dat de minister een grenseffectentoets invoert om bij kabinetsvoorstellen waarbij redelijkerwijs een effect vermoed kan worden een onderzoek uit te voeren.

Eerder in het jaar ontstond onder andere discussie over de effecten van de accijnsverhoging voor pomphouders bij de grens.

Daarnaast wil Schouw dat de politie weer wordt ondergebracht bij Binnenlandse Zaken. Hij vindt de huidige machtsconcentratie van politie en justitie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ongezond. Tot een paar jaar geleden was de politie al een verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken.

Democratisch gat

Verder wil hij dat Plasterk "het democratisch gat" gaat dichten bij de verschillende overheidslagen. Volgens hem is er sprake van weinig transparantie binnen het openbaar bestuur.

Dit kan volgens Schouw verbeterd worden door het aantal samenwerkingsverbanden te beperken. in 2025 moet dit aantal met de helft zijn afgenomen.

Ook moet er een eind komen aan de waterschapsverkiezingen.