Premier Mark Rutte ergert zich aan de 'onzin' die in media, maar ook door politieke partijen verkondigd wordt over de komende zorghervorming.

''Op tv zie je altijd de schrijnende gevallen'', zei de premier maandag in een door het tijdschrift Libelle georganiseerd nieuwscafé. Rutte ''snapt de zorgen'' maar is ervan overtuigd dat de veranderingen uiteindelijk goed zullen zijn.

Op 1 januari worden veel zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Veel mensen vrezen de gevolgen hiervan, bleek ook weer tijdens de Libelle-bijeenkomst.

Maar volgens Rutte gaan grote veranderingen altijd gepaard met de vrees dat het misloopt. Hij verwees naar de wijziging in de Bijstandswet, die hij tien jaar geleden als staatssecretaris doorvoerde. ''Later hoorde je daar niemand meer over.''

De premier onderstreepte dat als blijkt dat de overheveling van zorgtaken leidt tot ongewenste effecten, het kabinet dat meteen rechtzet.

Bekijk Rutte's uitspraak:
Bekijk Rutte's uitspraak: