De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is in grotere gemeenten lager dan in kleinere. Dat betekent dat gemeentelijke herindelingen, die leiden tot een grote omvang van de gemeente, nadelig zijn voor de opkomst.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), na vragen van de Tweede Kamer.

Het opkomstpercentage gaat na een herindeling met gemiddeld 2,5 procent omlaag. Groeit de gemeente na herindeling flink, dan is het effect sterker en blijft het ook bij volgende raadsverkiezingen in stand.

Bij Kamerverkiezingen leidt een gemeentelijke fusie nauwelijks tot een lagere opkomst. Nederland kent 403 gemeenten. Op 1 januari fuseren enkele gemeenten, waardoor het aantal gemeenten verder daalt tot 393. 

Tijdens gemeenteraadsverkiezingen stemmen steeds minder mensen. In 2014 lag het opkomstpercentage op 54 procent, terwijl dat bij verkiezingen in 2006 nog 58 procent was. In 2010 ging 54,1 procent van de kiesgerechtigden naar het stemhokje. Bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden lag het opkomstpercentage op 74,6 procent.