Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) moet veel meer doen om een eind te maken aan de doofpotaffaire rond giftige stoffen, vindt de SP. 

De partij gaat de de bewindsvrouw daartoe maandagochtend oproepen in een Kamerdebat over defensiepersoneel. De SP doelt op de onderzoeken naar giftige chroomverf en het wapenschoonmaakmiddel PX-10.

"De onthullingen stapelen zich op, terwijl Hennis achter de feiten aanloopt", zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk zondag. "Haar aanpak roept tevens nieuwe vragen op."

Van Dijk stelt maandag ook voor een hoorzitting te organiseren, waarbij deskundigen kunnen worden gehoord. "Anders moeten wij nog twee jaar wachten op onderzoek, dat duurt veel te lang."

Bij het onderzoek naar de giftige chroomverf moet Hennis als het aan Van Dijk ligt de leider van de taskforce vervangen, die eerder klachten over de gifverf zou hebben genegeerd.

"Ongelooflijk dat je deze man aanstelt om de taskforce te leiden. Het onderzoek is bij voorbaat verdacht", aldus Van Dijk. Hij wil een onafhankelijke vervanger, bijvoorbeeld uit de medische wereld.

Doodziek

Daarnaast moet het onderzoek veel sneller worden afgerond. "Tot nu toe hebben bijna negenhonderd medewerkers zich gemeld, waarvan 225 met gezondheidsklachten. Sommige mensen zijn doodziek, zij moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. Indien er een relatie is met de giftige verf, hebben slachtoffers recht op een ruimhartige schadevergoeding."

Daarnaast speelt de kwestie van het wapenreinigingsmiddel PX-10, waarnaar het RIVM in 2011 onderzoek deed. Daarop uitten deskundigen recentelijk forse kritiek omdat de metingen niet zouden deugen.

Het middel heeft mogelijk ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt. Van Dijk wil dat onafhankelijke experts het onderzoek van het RIVM opnieuw beoordelen.

Personeel

De Tweede Kamer praat maandag de hele dag met minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie over personeel en materieel. Op beide onderdelen heeft het ministerie de nodige problemen.

Defensie kampt met een tekort aan onder anderen technisch en medisch personeel. Ook heeft het ministerie moeite met het vinden van piloten. Daarnaast bestaat er veel ontevredenheid onder het personeel.

Een van de plannen van de minister om de tekorten aan te pakken is vaker gebruikmaken van reservisten. Verder moet de flexibiliteit op personeelsgebied worden vergroot en moet de samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven worden verbeterd.

Chinook

Op materieelgebied zijn er ook de nodige problemen, zoals met de NH90-helikopter en de vervanging en modernisering van de Chinook-helikopters. Maar er zijn ook tekorten. Dat laatste speelde mede een rol bij het stoppen van de Patriotmissie in Turkije. Verder blijven investeringen achter.

De afgelopen jaren heeft Defensie veel materieel moeten afstoten wegens bezuinigingen. Ook is er een gebrek aan reserveonderdelen ontstaan. Het kabinet zegt niet meer te willen snijden op de begroting van Defensie en heeft de huidige bezuinigingen verzacht.