Bijna alle contracten tussen gemeenten en organisaties voor jeugdhulp en -zorg zullen de komende maand rond komen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt vrijdag dat ongeveer de helft voor de deadline van 1 november rond komt, de rest volgt in november. In het nieuwe jaar nemen de gemeenten onder meer op het gebied van de jeugdzorg taken over van het Rijk.

Volgens de VNG konden gemeenten pas laat aan de slag gaan, omdat zij zaten te wachten op informatie van het Rijk over cliënten van jeugdhulpinstellingen. Deze gegevens waren vervolgens niet hetzelfde als die van de instellingen.

Ook bleek er in eerste instantie te weinig geld te zijn om alle zorg die nodig is in te kopen. Gemeenten verwachten dat ze meer jeugdhulp moeten inkopen dan waarvoor ze van het Rijk budget hadden gekregen. De centrale overheid heeft inmiddels gezegd bij te springen als dat inderdaad zo is.

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: ''Dat de afgesproken datum niet overal wordt gehaald is spijtig. Maar het doel is niet het halen van een datum maar het maken van goede afspraken over de zorg van je inwoners.'' Gemeenten worden volgend jaar niet alleen verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar ook voor ondersteuning van ouderen en chronisch zieken.

Noodzakelijk

Jeugdzorg Nederland wijst erop dat de deadline al vaker is verschoven en dat het ''absoluut zorgelijk'' is dat die van 1 november door meer dan de helft van de gemeenten niet wordt gehaald. ''En dat terwijl 1 januari met rasse schreden nadert."

''De belofte van de VNG dat alles in november rond komt, is met de nodige scepsis ontvangen.'' Als er al wel contracten zijn gesloten, wil dat overigens nog niet zeggen dat alles goed is, aldus Jeugdzorg Nederland. Koopt een gemeente bijvoorbeeld minder in bij een bepaalde instelling, dan moet die organisatie nog zaken regelen als ontslagvergoedingen en mogelijk ook de verkoop van panden. Vooral de Bureaus Jeugdzorg lopen financieel gevaar, omdat hun monopolie wegvalt op het regelen van toegang tot jeugdhulp.