Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te nemen of te houden. 

Werkgevers hoeven een gepensioneerde straks nog maar zes weken het loon door te betalen als ze ziek worden in plaats van twee jaar. Die loondoorbetaling is nu voor veel werkgevers nog een hinderpaal om gepensioneerden in dienst te nemen of te houden.

Dat staat in een plan van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat de ministerraad vrijdag bespreekt. Als het wordt overgenomen, gaat het wetsvoorstel op 1 januari 2016 in. Ook enkele andere maatregelen om het werken na de pensioenleeftijd te stimuleren, worden dan van kracht.

Eerder is al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW- leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen en er geen ontslagvergoeding verschuldigd is. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen, gelden wel weer de gewone ontslagregels.