Voor- en tegenstanders van het nieuwe leenstelsel voor studenten zijn elkaar donderdag openlijk in de haren gevlogen. 

Inzet was de wens van de coalitiepartijen VVD en PvdA en van medestanders D66 en GroenLinks om het wetsvoorstel volgende week te behandelen. 

Dit tot woede van de rest van de Tweede Kamer, die onder aanvoering van het CDA vergeefs probeerde uitstel te krijgen.

Buiten het zicht werd ook gestreden: de fracties stelden woensdag nog zestig pagina's met vragen over de nieuwe studiefinanciering, waarvan veertig pagina's van de SP kwamen.

Maar op het departement van onderwijsminister Jet Bussemaker werkten ambtenaren de hele nacht door om het pakket met antwoorden (ruim 120 bladzijden) donderdagochtend al aan de Kamer terug te kunnen sturen.

Onderwijs

De tegenstanders van het leenstelsel wilden uitstel, omdat de Kamer volgende week ook al de begroting van Onderwijs behandelt. Er blijft te weinig tijd en aandacht over om het debat over de grote stelselwijziging goed te voeren, zei het CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog. Zijn aangevraagde hoofdelijke stemming over uitstel werd met 48 voor- en 83 tegenstemmen echter verworpen.

De voorstanders willen juist het debat volgende week, omdat er dan zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de plannen. Over de uitkomsten daarvan kan de Kamer dan op 11 november stemmen, tegelijk met de stemmingen over de onderwijsbegroting, zo is de gedachte. Daarna kan het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.

Jammer

Ook onder studenten is veel verzet tegen het voorstel. Op 14 november houden zij een grote demonstratie tegen het plan, maar dan heeft de Kamer het dus al behandeld. ''Jammer'', vindt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat, maar niet onoverkomelijk. ''Wij hebben altijd al onze pijlen gericht op de Eerste Kamer, waar de meerderheid voor het leenstelsel een stuk kleiner is dan in de Tweede Kamer'', zei LSVb-voorzitter Tom Hoven.

In de Tweede Kamer hebben de vier voorstanders een ruime meerderheid van 95 van de 150 zetels; in de Eerste Kamer 40 van de 75 zetels.