Minister Henk Kamp van Economische Zaken neemt pas in december een definitief besluit over de toekomst van de gaswinning in Groningen.

Kamp meldt de Tweede Kamer woensdag dat hij wacht op gegevens over de "bevingsgevoeligheid" van het gebied nabij Ten Boer, het zogeheten Eemskanaalcluster.

Bij Ten Boer werd op 30 september een aardbeving geregistreerd met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Kamp heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gevraagd om een analyse van de kans op aardbevingen in het gebied.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen komt vervolgens met een advies daarover en over eventueel te nemen maatregelen.

Gaskraan

Als de onderzoeken daartoe aanleiding geven, dan hakt Kamp al eerder een knoop door over de gaswinning in het gebied. Het definitieve winningsbesluit werd eind oktober verwacht.

In januari besliste het kabinet dat er de komende 3 jaar minder gas uit de Groningse bodem wordt gehaald. Bij Loppersum, het meest risicovolle gebied, ging de gaskraan voor 80 procent dicht.

Kamp verzekert de Kamer dat deze maatregel niet ter discussie staat. Er wordt door de NAM al sinds het voorlopige winningsbesluit is genomen, minder gas gewonnen bij Loppersum.

Aardbevingsschade

De problemen rond de afhandeling van de schadeclaims die huizeneigenaren bij de NAM neerleggen als gevolg van de aardbevingen hoopt Kamp op te lossen door de adviezen van de Tijdelijke Commissie Bodembeweging (TCbB) bindend te maken.

Nu is het zo dat de NAM de aardbevingsschade taxeert en vergoedt, maar NAM is ook verantwoordelijk voor de gaswinning die de aardbevingen veroorzaakt. Die procedure kost vaak veel tijd en partijen worden het geregeld niet eens over de hoogte van de schadeclaims. 

René Leegte (VVD) stelde voor de afwikkeling van schadeclaims te versnellen door wettelijk vast te leggen dat het advies over de afwikkeling van de TCBB) bindend te laten zijn.

Leegte is dan ook blij dat Kamp uitvoering geeft aan zijn voorstel. "Als partijen er niet snel genoeg uitkomen heeft de bewoner er meer last van dan de NAM. Hij of zij zit immers met een scheur in de muur. Bovendien is het David tegen Goliath, een bewoner tegen een groot bedrijf met een lange adem."

De bindende adviezen van de TCBB geeft de Groninger meer rechtszekerheid en zal fungeren als een stok achter de deur, verwacht Leegte.