De Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK) heeft woensdag aangifte gedaan tegen politicus Henk Krol, wegens oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering van subsidiegelden.

Dat laat de advocaat van de stichting Oscar Hammerstein weten aan NU.nl.

De Stichting Vrienden van de Gay Krant heeft al langer een geschil met Henk Krol, op dit moment Tweede Kamerlid voor 50-Plus. Hij zou als voormalig bestuurder van de stichting subsidie verkeerd hebben besteed en de stichting moet die subsidie nu terugbetalen.

De stichting doet ook aangifte tegen de ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die de subsidieaanvraag in eerste instantie goedkeurde. Daarnaast wordt aangifte gedaan tegen de accountant die de financiële stukken van de stichting goedkeurde, ook al zou hij hebben geweten van de verkeerde besteding.

Eerder liet de advocaat al beslagleggen op twee huizen van Krol. Volgens Hammerstein weigert Krol echter elke vorm van aansprakelijkheid. Daarom gaat er een dagvaarding tegen Krol uit. 

Tweesporenbeleid

Henk Krol reageert gelaten op de situatie. "Ik ben veroordeeld door zo'n beetje de hele media die precies wisten hoe het zat. Nu is het daar waar het thuishoort, namelijk de rechtbank. Laat de rechtbank maar kijken hoe het zit. Ik heb er alle vertrouwen in", zo zegt Krol. 

Zijn advocaat, Rogier Keuning laat daarnaast weten de situatie nogal overtrokken te vinden. "De stichting zegt dat er bewijs is tegen Henk Krol, maar ik heb nog geen bewijs gezien". 

Bovendien vraagt de advocaat zich af waarom de stichting zich niet eerder tot de accountant heeft gericht en is hij van mening dat er eerst maar eens een rechter uitspraak moet doen of Krol schuldig is of niet. Dat na de beslaglegging nu ook aangifte volgt, lijkt volgens de advocaat vooral op "tweesporenbeleid" om de persoon Krol te beschadigen.   

Homo-emancipatie

Als voorzitter van de SVGK zou Krol bij het ministerie van OCW subsidiegeld hebben aangevraagd voor homo-emancipatie. Hij zou zijn vader hebben ingeschreven als secretaris en penningmeester van de stichting.

Op die manier zou Krol het subsidiegeld hebben doorgesluisd naar rekeningen van zijn noodlijdende bedrijven en daarmee vervolgens onbetaalde rekeningen hebben betaald. Onder deze bedrijven is onder andere de voormalige Gay Krant waar Henk Krol eigenaar en hoofdredacteur van was. 

Ambtenaar

Het ministerie wil de subsidie van ruim 200.000 euro terughebben, nadat uit een extra controle door een accountant gebleken zou zijn dat het geld onder bewind van Krol door de stichting inderdaad verkeerd besteed is. 

Volgens advocaat Hammerstein is het ministerie hiermee medeverantwoordelijk. Hammerstein doet namens SVGK daarom ook aangifte tegen nog onbekende ambtenaren van het ministerie van OCW die verantwoordelijk zijn geweest voor de verstrekking van de subsidie aan SVGK.

Volgens Hammerstein is deze persoon in dienst van het ministerie behulpzaam geweest bij het verduisteren van publieke gelden. Bovendien zou het ministerie met het verstrekken en goedkeuren van de subsidie in eerste instantie, hebben meegewerkt aan het goedgekeurd krijgen van de subsidie, terwijl de aanvraag niet op waarheid berustte en de verantwoording niet deugde.

Juiste besteding

In een reactie gaat Krol niet in op het feit dat het ministerie het subsidiegeld terug wil, maar laat wel weten dat hij van mening is dat het subsidiegeld goed besteed is. "Het is zeker dat het ministerie het subsidiegeld goed besteed heeft en dat de Gay Krant het geld goed benut heeft. Dat kan ook niet anders want het is een subsidie die in tranches is gegeven. Het ministerie zou wel hartstikke zot zijn als ze vervolgtranches zouden geven als ze over de eerdere niet tevreden waren", zegt Krol. 

Terugbetalen

De huidige bestuursleden die onder valse voorwendselen door Krol overgehaald zijn om plaats te nemen in het stichtingbestuur, kwamen er na zijn vertrek achter dat Krol de administratie niet op orde heeft gehad en dat hij zou hebben gerommeld met de subsidies.

De stichting is nu verantwoordelijk voor het terugbetalen van de subsidie, maar het huidige bestuur stelt dat het de subsidie niet kan terugbetalen omdat de stichting door de verduistering door Krol geen geld meer heeft. 

Het ministerie reageert woensdag inhoudelijk niet op de kwestie, maar laat weten dat ze kennis genomen heeft van de berichtgeving in de media. Eerder liet het ministerie weten met de stichting in gesprek te zijn over de kwestie.  

Krol zit sinds september tijdelijk in de Kamer, omdat hij de zieke Martine Baay vervangt. Vorig jaar verliet hij de politiek nog na berichten dat hij als hoofdredacteur van de Gay Krant niet altijd de pensioenpremies van zijn werknemers had afgedragen.