Hoewel jonge leraren nu nauwelijks een baan kunnen vinden, zal er de komende jaren juist sprake zijn van een flink tekort aan docenten. 

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer. 

Vooral in het basisonderwijs ontstaat vanaf 2016 een tekort. Dat loopt in 2025 op tot ruim 6.500 voltijdsbanen als er geen maatregelen worden genomen. Dat komt onder meer doordat veel oudere leraren met pensioen gaan.

Vooral in de grote steden ontstaan tekorten, omdat het aantal leerlingen daar nog stijgt. Volgens Bussemaker is het van belang om leraren die nu moeilijk een baan kunnen vinden, te behouden voor het onderwijs.

In het voortgezet onderwijs zijn al te weinig leraren voor bepaalde vakken en dat zal de komende twee tot drie jaar nog groeien. Daarna zal dit tekort op landelijk niveau afnemen, omdat ook hier minder leerlingen zullen komen.

Uitstroom

In het middelbaar beroepsonderwijs is de uitstroom van leraren de komende jaren groot en zijn er naar verwachting in 2018 bijna tweeduizend nieuwe leraren nodig,

Bussemaker heeft onder meer 150 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee ruim drieduizend jonge leraren aan de slag blijven en het primaire en voortgezet onderwijs niet de rug toekeren.