Het kabinet is er niet op uit het aantal zzp'ers terug te dringen.

''Indammen is geen doelstelling'', zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag bij RTLZ

Wel wil het kabinet bekijken hoe het moet omgaan met de snel groeiende groep zzp'ers.

Dijsselbloem wees erop dat zij geen sociale zekerheid hebben, maar wel grote belastingvoordelen genieten. Hij denkt dat er veranderingen nodig zijn. 

Een ambtelijke werkgroep studeert op de positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt. Daarna zal het kabinet er zich over buigen.

Zelfstandigenaftrek

De minister reageerde op een bericht in Het Financieele Dagblad. Volgens die krant zou het kabinet plannen ontwikkelen om de toename van het aantal zzp'ers af te remmen. 

Het zou willen snijden in fiscale faciliteiten waarvan zij profiteren, zoals de zelfstandigenaftrek. Dijsselbloem spreekt tegen dat het kabinet erop uit is ''geld binnen te halen''.

Nederland telt op dit moment zo'n 800.000 zzp'ers, een tiende van alle werkenden. Eind jaren 90 was dat nog 1 op de 17.

Werkgroep

De ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse ministeries, het Centraal Planbureau en een onafhankelijke voorzitter, moet nagaan hoe het komt dat het aantal zzp'ers zo is gegroeid. 

Ook moeten de ambtenaren onder meer analyseren welke gevolgen het toenemend aantal zzp'ers heeft voor de economische ontwikkeling, het stelsel van sociale zekerheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Het rapport van de werkgroep moet op 1 december af zijn.

'VAR moet breder inzetbaar worden' | 'We gaan naar een zzp-maatschappij'