Staatssecretaris Sharon Dijksma (Natuur) moet zich ervoor inzetten dat de aanleg van eilanden in het Markermeer kan worden gerealiseerd. Dat wil GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver, zo laat hij weten aan NU.nl. 

Klaver zal dit dinsdagmiddag voorstellen bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken.

Afgelopen weekend drong VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer al aan op vaart achter de zogeheten Marker Wadden.

Het Markermeer, met een oppervlakte van ongeveer 70.000 hectare, is momenteel grotendeels levenloos doordat de stroming is stilgevallen na de aanleg van de Houtribdijk in de jaren 70.

Met de gefaseerde aanleg van de eilanden moet het gebied weer ecologisch ontwikkelen.

Voor de eerste fase van het project is inmiddels 50 miljoen euro beschikbaar, wat wordt opgebracht door Natuurmonumenten, De Nationale Postcodeloterij, de provincie Flevoland en het Rijk.

Klaver wil dat Dijksma 25 miljoen extra mogelijk maakt, zodat de eerste fase gerealiseerd kan worden. Volgens hem kan dit door geld uit te trekken of door investeringen in het project onder het topsectorenbeleid te laten vallen.

"De Marker Wadden worden nu wel in het topsectorenbeleid genoemd als voorbeeld van innovatie, maar bedrijven kunnen nog geen aanspraak maken op geld als zij hierin investeren. Dijksma moet regelen dat dit wel kan. Zij heeft de sleutel bij dit project in handen", aldus Klaver.

Deltawerken

De Boer zei dit weekend dat hij zich actief voor het project wil inzetten zodra de eerste fase een succes is. Volgens de VNO-NCW-voorzitter bieden de eilanden kansen om Nederland nog steviger op de kaart te zetten als land met een ongekende expertise op het gebied van waterbouw en wateringenieurs.

Volgens hem is de ontwikkeling van de Marker Wadden vergelijkbaar met de Deltawerken en kan het project het uithangbord voor Nederland worden indien in 2025 de World Expo naar Rotterdam komt.

Bovendien zal een natuurgebied als de Marker Wadden Nederland volgens hem aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor internationale ondernemingen.

Klaver kan op steun rekenen van PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi, al houdt zij nog wel een slag om de arm. "Ik ben er voor dat we bij dit project de handen ineen slaan", aldus Jacobi. "Inhoudelijk zijn we het eens. Nu moet onze ambitie zijn om een dekking te vinden."

De VVD vindt het "te kort door de bocht" om de Marker Wadden onder het topsectorenbeleid te laten vallen. "Het is van belang dat voor zo'n ontwikkeling maatschappelijk draagvlak komt en daar ook de financiën vandaan komen", aldus VVD-Kamerlid Rudmer Heerema.