Schippers bezorgd over gebrekkige zwemkunst kinderen

De meeste kinderen halen op jonge leeftijd een zwemdiploma, maar daarna zwemmen ze niet of te weinig waardoor hun vaardigheden afnemen. Minister Edith Schippers van Sport maakt zich daar zorgen over.

Dat zei ze maandag in een debat over sport in de Tweede Kamer.

Schippers wil dat een nieuw kenniscentrum sport, dat in 2016 begint, onder meer nagaat hoe kinderen meer kunnen zwemmen. Verder zijn er inmiddels 37 lokale projecten om het zwemmen te stimuleren, bovenop het zwemaanbod dat er in die gemeenten al is.

Kinderen uit achterstandsgezinnen kunnen verder via het Jeugdsportfonds (leren) zwemmen of lid worden van een sportclub. In dat fonds zit 1,2 miljoen euro voor 3 jaar, waaraan de ministeries van VWS en Sociale Zaken bijdragen.

Afspraken

Opnieuw verplicht schoolzwemmen invoeren, zoals de SP wil, ziet de minister niet zitten. Ze wijst erop dat scholen en gemeenten afspraken kunnen maken over zwemlessen. Het Rijk heeft hier geen verantwoordelijkheid in en bovendien is er vrijheid van onderwijs. ''Scholen mogen zelf weten hoe ze hun lessen invullen'', zei Schippers.

De primaire verantwoordelijkheid om kinderen te leren zwemmen ligt bij de ouders en ook dat ze blíjven zwemmen, benadrukte ze. Met het diploma-A gaat het goed, want 94 procent van de kinderen heeft zo'n diploma gehaald als ze de basisschool verlaten.

Vaak gaan ouders naar private zwemscholen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil het liefst dat kinderen via school het zwem-ABC doorlopen. Twee derde van de kinderen in de basisschoolleeftijd haalt deze diploma's volgens hem niet.

Sluiting

Daarbij wijst de SP'er erop dat veel gemeenten moeten bezuinigen op de uitgaven en dat 12 procent van de toch al weinige zwembaden met sluiting wordt bedreigd. Schippers zegde toe dat zij in de gaten houdt wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn op sportgebied.

In Nederland komen jaarlijks tientallen mensen om het leven door verdrinking. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw - toen het schoolzwemmen breed werd ingevoerd - waren dat er enkele honderden.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie