De gevolgen van de pensioenmaatregelen die op 1 januari van kracht worden zijn mistig, terwijl het gaat om een miljardenoperatie met grote invloed op de koopkracht. 

Het CDA wil dat het Centraal Planbureau de gezamenlijke effecten van de maatregelen doorrekent. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en Senator Wopke Hoekstra hebben dat maandag aan het CPB gevraagd. 

Het CPB heeft de plannen eerder wel doorgerekend, maar daarbij ging het om becijferingen per deelmaatregel. Omtzigt en Hoekstra willen kunnen beoordelen hoe de maatregelen op elkaar inwerken.

Een belangrijk onderdeel van de plannen wordt binnenkort in de Eerste Kamer behandeld. De Tweede Kamer heeft er onlangs mee ingestemd, maar het CDA stemde tegen.

Het gaat om een wetsvoorstel voor strengere spelregels voor pensioenfondsen. Die moeten hogere financiële buffers gaan aanhouden en kunnen daardoor de pensioenen minder makkelijk jaarlijks aanpassen aan het prijspeil.

Verantwoord

Een ander wetsvoorstel dat per 1 januari in werking treedt gaat over de jaarlijkse pensioenopbouw. Het kabinet wil het bedrag dat werknemers jaarlijks belastingvrij voor hun oude dag opzij mogen leggen flink verlagen. Dat levert de schatkist bijna 3 miljard euro op.

Het kabinet vindt de lagere pensioenopbouw verantwoord omdat iedereen voortaan toch tot na zijn 65e moet blijven doorwerken en dus langer voor zijn pensioen kan sparen.

Het wetsvoorstel over een lagere pensioenopbouw is al door de Eerste Kamer aangenomen. Ook toen stemde het CDA tegen.

Mocht dat bij het plan voor nieuwe pensioenspelregels opnieuw gebeuren, dan is dat voor het kabinet geen ramp. De regeringscoalitie heeft in de Senaat weliswaar geen meerderheid, maar de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks steunen het bewuste wetsvoorstel wel.