Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden dan zou de PVV de grootste partij van ons land worden. 

De partij stijgt, in een peiling van Maurice de Hond althans, naar een virtueel aantal Tweede Kamerzetels van 27.De stijging is voldoende om (weer) de grootste te zijn, omdat de VVD één daalt naar 26.

Dit is voor het eerst het geval sinds de Gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. toen de woorden van Wilders over Marokkanen ('minder minder') hem electoraal duidelijk verlies opleverde.

De PvdA daalt er één naar twaalf en D66 één naar twintig en SP één naar zeventien. Groenlinks stijgt er één naar zeven.

Ebola

De Hond ondervroeg deelnemers aan de peiling ook over ebola. Volgens hem achten weinig Nederlanders (9 procent) de kans (vrij) groot dat de ziekte in ons land zal uitbreken.

Wel vindt 78 procent dat er restricties moeten worden opgelegd aan mensen die naar Nederland komen vanuit de landen waar ebola heerst. Dat vindt 98 procent van de virtuele PVV-kiezers, terwijl 53 procent van de virtuele D66-stemmers dat vindt.