De aanwijzing die de Rijksministerraad vorige week aan Sint-Maarten heeft gegeven, staat overeind, ook al heeft het parlement van het eiland deze maatregel woensdag verworpen. 

Dat heeft minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties donderdag laten weten in een reactie op de actie van het parlement.

"Die aanwijzing staat. Het is in het belang van de bevolking van Sint-Maarten dat er goede waarborgen zijn voor de integriteit van toekomstige ministers", aldus de minister.

De Rijksministerraad, waarin naast het kabinet ook de gevolmachtigd ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zitten, wil dat de nieuwe bestuurders op het eiland pas worden benoemd als zeker is dat ze integer zijn en blijven. De gouverneur van het eiland moet dat bepalen nadat de kandidaten zijn onderzocht.

Rapporten

Aanleiding voor deze bepaling zijn twee rapporten waaruit blijkt dat er in alle lagen op Sint-Maarten, inclusief het politieke bestuur, sprake is van belangenverstrengeling en machtsmisbruik.

De standaardcontrole zoals die nu geldt bij de aanstelling van een nieuwe regering op de eilanden is "te dun", zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Maar op Sint-Maarten is veel kritiek ontstaan op het besluit. Het parlement wil zelf een actieplan gaan opstellen om misstanden tegen te gaan.

Motie

Ook het parlement op Curaçao heeft eerder deze week een motie aangenomen waarin de gouverneur van het eiland buitenspel zou worden gezet bij de benoeming van ministers.

Maar volgens Plasterk geldt ook hier dat het wijzigen van de rol van gouverneur een koninkrijksaangelegenheid is. "En de Rijksministerraad heeft geen voornemen de belangrijke positie van de gouverneur te veranderen", aldus de minister.

Het gaat om een Rijkswet waar alle landen in het Koninkrijk over gaan en die niet zomaar eenzijdig kan worden opgezegd, aldus het ministerie.