Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zal een wetsvoorstel om de wachtgeldperiode voor afgetreden wethouders en burgemeesters te halveren, in de eerste helft van november alsnog bij de Tweede Kamer indienen. 

Dat heeft hij donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Daar was verwarring ontstaan, omdat Plasterk dat voorstel al eerder indiende maar op 10 oktober had teruggetrokken.

Dat deed hij echter om een ander onderdeel van het wetsvoorstel over de pensioenen van politieke ambtsdragers, wel snel door de Tweede Kamer te krijgen. Daarmee kan deze wijziging per 1 januari 2015 ingaan.

Het nog in te dienen voorstel houdt in dat afgetreden wethouders en burgemeesters straks pas vanaf hun 62e recht op wachtgeld hebben voorafgaand aan hun pensionering met 67 jaar. Nu hebben ze nog recht op tien jaar wachtgeld, vanaf hun 57ste. Het kabinet zal zich er volgende week eerst nog eens over buigen.