Nederland is een betrouwbare NAVO-bondgenoot. Die boodschap geeft minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders af na een kennismakingsgesprek met secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO.

"Nederland is voor de NAVO een betrouwbare bondgenoot die verantwoordelijkheid neemt en draagt", zegt Koenders volgens zijn ministerie.

"De NAVO is een belangrijke pijler voor onze internationale veiligheid." Met de toenemende instabiliteit aan de grenzen van het NAVO-gebied, staat de collectieve verdedigingstaak van het bondgenootschap volgens Koenders terecht boven aan de agenda.

"Maar laten we daardoor niet onze andere twee kerntaken verwaarlozen: crisisbeheersing en onze intensieve samenwerking en dialoog op veiligheidsterrein met andere landen en organisaties."

Tijdens de laatste NAVO-top in Wales beloofde Nederland bij te dragen aan de 'flitsmacht' van de NAVO. Ook draagt Nederland vier ton bij aan een fonds voor het hervormen van het Oekraïense leger.