Vanaf nu mag in geen enkel café meer worden gerookt. Dat mag ook niet meer in de kleine kroegen zonder personeel, waarvoor tot nu toe een uitzondering werd gemaakt in het rookverbod voor de horeca. 

Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dinsdagavond bekendgemaakt.

Aanleiding voor zijn besluit is de uitspraak van de Hoge Raad van 10 oktober. Die bepaalde dat de huidige uitzondering voor kleine cafés ongeldig is, net zoals eerder het gerechtshof ook al deed.

Het verbod zal per direct worden gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als de kroegbazen die onder de uitzondering vielen vanaf nu de fout ingaan, krijgen ze de eerste keer een waarschuwing als dit voor 1 januari gebeurt. Maar bij een herhaalde overtreding volgt meteen een boete van 600 euro.

Op 1 januari 2015 zou het rookverbod sowieso voor alle cafés gaan gelden, omdat de politiek daar op aanstuurde. Omdat de Eerste Kamer dat totaalverbod voor de hele horeca nog moet bekrachtigen, mocht er tot nu toe nog wel gerookt worden in de kleine cafés. De staatssecretaris trekt het totale verbod nu met de uitspraak in zijn hand enkele maanden naar voren.

Uitzondering

De uitzondering voor kleine kroegen werd in 2010 ingevoerd door minister Edith Schippers (Volksgezondheid). In de eenmanszaakjes hoefde geen personeel beschermd te worden tegen de schadelijke effecten van meeroken, was de gedachte.

Daarna volgden enkele rechtszaken. Van Rijn wilde een uitspraak van de hoogste rechterlijke instantie om een einde te maken aan alle juridische discussies.

'Geen verrassing'

"Wij zaten op koers om het rookverbod voor alle horeca in te laten gaan op 1 januari 2015, na behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Dat de uitzondering vervalt, is dus geen verrassing voor de horeca ondernemers die tot nu toe een uitzonderingspositie hadden", aldus Van Rijn.

"De snelheid waarmee het nu gebeurt, is wel nieuw", zegt de staatssecretaris. "De uitzondering voor kleine horeca wordt per direct ongedaan gemaakt door de Hoge Raad en dus moeten wij per direct handhaven."

Stichting Rokers Belangen

Stichting Rokers Belangen (SRB) is verrast door het besluit van de staatssecretaris. "Ik denk dat het voorstel toch echt eerst nog door de Eerste Kamer moet", aldus een woordvoerder. "Als die het totaalverbod niet bekrachtigt, zal Van Rijn zijn huiswerk opnieuw moeten doen." 

De stichting vindt het bijzonder dat de staatssecretaris op deze manier met de uitspraak van de Hoge Raad omgaat.