Nederland heeft sinds donderdag een speciaal gezant terrorismebestrijding. Het is Piet de Klerk. 

Hij krijgt als taak de Nederlandse internationale inspanningen in de strijd tegen het terrorisme kracht bij zetten, meldt de website van de Rijksoverheid.

Als speciaal gezant werkt De Klerk nauw samen met onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij richt zich vooral op de internationale aanpak van jihadstrijders en het tegengaan van terrorismefinanciering.

De diplomaat De Klerk was in maart hoofdonderhandelaar bij de Nuclear Security Summit in Den Haag. Daarvoor was hij onder meer ambassadeur in Jordanië.

Washington

De Klerk reist een dezer dagen naar Washington, waar hij op uitnodiging van de Verenigde Staten deelneemt aan een internationale conferentie over sancties tegen Islamitische Staat en het Assad-regime. Hij spreekt daar onder meer met vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid en organisaties die actief zijn op het gebied van terrorismebestrijding.

De Klerk: ''Een breed gedragen internationaal sanctiepakket moet ervoor zorgen dat de financiering van ISIS nog verder wordt bemoeilijkt."