Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag een wet met strengere regels voor pensioenfondsen aangenomen.

Naast de regeringspartijen VVD en PvdA en de 'bevriende' oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP stemden ook GroenLinks en het onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet voor.

De wet bevat nieuwe spelregels waaraan pensioenfondsen zich moeten houden. Die worden een stuk strenger dan nu. Fondsen moeten hogere financiële buffers gaan aanhouden.

Daardoor kunnen ze hun pensioenen niet meer zo makkelijk ieder jaar aan het prijspeil aanpassen. De wet wordt per 1 januari volgend jaar van kracht.

Aanscherping

Volgens het kabinet is deze aanscherping nodig om te voorkomen dat de pensioenfondsen in de toekomst weer in problemen raken. Veel fondsen zagen zich afgelopen jaren gedwongen hun pensioenen te verlagen.

Over het draagvlak in de Senaat, die de wet nog moet behandelen, hoeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken zich door de brede steun geen zorgen te maken. Dat is wel eens anders, want in de Eerste Kamer heeft de regeringscoalitie geen meerderheid.

Reactie Klijnsma

Klijnsma is blij met de brede politieke steun voor haar wetsvoorstel, zo zei ze na de stemming.

Volgens de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn kunnen de pensioenen door de strenge nieuwe regels de komende tien jaar niet verhoogd worden. Maar Klijnsma onderstreept dat nu ook ''geen abrupte en forse kortingen meer worden doorgevoerd voor ouderen in slechte tijden. Juist nu de financiële positie van de fondsen opnieuw slechter wordt, is dat belangrijk."

Opzij

Eerder dit jaar stemde het parlement al in met een andere pensioenwet. Die houdt in dat werknemers voortaan minder belastingvrij opzij kunnen leggen voor hun oude dag.

Volgens het kabinet kan de jaarlijkse pensioenopbouw wel wat worden verlaagd, omdat iedereen voortaan toch later met werken stopt. Er is dus meer tijd om voor het pensioen te sparen.

De schatkist profiteert van deze ingreep, want die levert jaarlijks bijna 3 miljard euro op. Dat is de grootste besparing uit het regeerakkoord.

Pensioenpremies

De twee pensioenwetten moeten ervoor zorgen dat de pensioenfondsen straks in veiliger vaarwater komen en dat de pensioenpremies fors omlaaggaan. Volgens het Centraal Planbureau kunnen die met 4,5 miljard euro omlaag. Of die berekening uitkomt is afwachten.

De pensioenpremies worden niet vastgesteld door de overheid, maar door de pensioenfondsen. Die worden bestuurd door de werkgevers en bonden. En vooral de bonden zijn niet enthousiast over alle veranderingen.

Koopkrachtverlies gepensioneerden loopt op | Drie fondsen hebben weer dekkingstekort | Wisselen van pensioenfonds wordt makkelijker