Oppositiepartijen CDA en D66 in de Tweede Kamer willen niet wachten op financiële meevallers om het belastingstelsel te herzien. Zij vinden dat de overheidsuitgaven omlaag moeten en dat kan het beste door de overheid kleiner te maken.

Met die inzet schoven de Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Wouter Koolmees (D66) donderdag aan bij staatssecretaris Eric Wiebes en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën voor het eerste verkennende gesprek met het kabinet over een grootscheepse belastinghervorming.

Daaraan nam een groot aantal Kamerfracties deel.

Het zit de twee oppositiepartijen niet lekker dat VVD en PvdA de uitgaven deze kabinetsperiode te veel laten oplopen. Omtzigt en Koolmees willen praten over een kleinere overheid om lagere belastingen en meer werk mogelijk te maken.

Niet inzet

De PvdA wil echter niet meewerken aan een nieuwe bezuinigingsronde. ''Dat is niet onze inzet. Het land zit niet te wachten op weer nieuwe bezuinigingen'', zei PvdA-Kamerlid Ed Groot na afloop van het eerste overleg. 

Volgens Groot wil D66 ''met een sloophamer de sociale voorzieningen te lijf''. Niettemin is hij bereid om ''zonder taboes'' te praten over alle mogelijkheden. Ook de andere partijen willen dat. Het kabinet gaat nu de mogelijkheden op papier zetten. Wanneer er verder wordt gesproken, is nog niet duidelijk.

Staatssecretaris Wiebes onderstreepte na afloop van de verkenningsronde dat ''overal over te praten valt''. Dat geldt dus ook voor nieuwe bezuinigingen. ''Het heeft niet onze voorkeur, maar we zijn niet doof voor goede ideeën.''

Bekijk hier de reactie van Wiebes:

Steun

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben afgesproken niet te bezuinigen op de eigen uitgaven, maar een nieuw belastingstelsel kan niet worden ingevoerd als er geen steun is van de twee oppositiepartijen.

Het kabinet kreeg bij eerdere plannen steun van D66, ChristenUnie en SGP om de voorstellen door de Eerste Kamer te krijgen. Het CDA deed daar niet aan mee. Nu lijken het CDA en D66 samen op te trekken tegen het voornemen van VVD en PvdA om niet te snijden in de eigen uitgaven.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat het de lasten met zo'n 15 miljard euro wil verlichten. Dat zou op termijn zo'n honderdduizend banen moeten opleveren. Van die 15 miljard moet ongeveer 10 miljard komen uit verschuivingen in het belastingstelsel en 3 tot 5 miljard uit financiële meevallers.

Ingewijden verwachten dat de eerste overlegronde beperkt blijft tot het maken van procedure-afspraken.