Ook bij Defensie zijn twee hoge officieren en twee hoge burgerambtenaren geschorst omdat ze worden verdacht van ambtelijke corruptie bij de inkoop van operationele voertuigen. 

Advocaat Michael Ruperti, die de vier medewerkers bijstaat, erkent dit. Defensie had de schorsing nog niet naar buiten gebracht.

Dinsdag zette korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie vijf inkopers van de politie, onder wie de directeur Facility Management, buiten dienst.

Het gaat om politiemensen die waren betrokken bij de aanbesteding van politievoertuigen. Ook naar hen loopt een corruptieonderzoek.

Importeur

Zowel de voertuigen voor Defensie als voor de politie zouden worden geleverd door importeur Pon. Voor het ministerie van Defensie ging het om de inkoop van ruim 1.600 operationele voertuigen. Ruperti zegt dat dit getal ongeveer klopt.

De hoge officieren en de andere twee medewerkers werden in september geïnformeerd dat ze werden verdacht van ambtelijke corruptie. ''Eind september zijn ze door Defensie zelf ondervraagd en begin oktober werden ze geschorst", vertelt hun advocaat.

''Mijn cliënten zijn zich van geen kwaad bewust", benadrukt hij. ''Ze zeggen dat ze altijd volgens de regels hebben gehandeld. Er is dan ook geen enkele concrete verdenking richting hen geformuleerd. Daarom weten ze ook niet hoe ze zich moeten verweren."

Verweren

Net als bij de politie onderzoekt de Rijksrecherche ook de corruptiezaak bij Defensie. Hoe lang dat nog gaat duren, weet Ruperti niet. De vier topmedewerkers van Defensie zijn het niet eens met de gang van zaken en zullen zich ''op alle mogelijke manieren verweren", onderstreept hun advocaat. Inmiddels heeft hij al een zaak aangespannen om de schorsing van zijn cliënten aan te vechten.

Ruperti: ''Deze mensen hebben allemaal een zeer goede staat van dienst. De militairen zijn ook in missiegebieden geweest. Ze genieten ook nog steeds het volste vertrouwen van hun commandanten."

Lopende het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) zegt Defensie niets over de zaak. Wel wijst het ministerie erop dat de Tweede Kamer eind mei 2012 is geïnformeerd dat een commissie van externen een onderzoek heeft laten doen naar het wervingsproces van de dienstvoertuigen en naar de gedragingen van de ambtenaren. Daarna is het dossier aan het OM overgedragen. Naar aanleiding van de ondervraging zijn de vier geschorst.