De regering heeft te weinig geld uitgetrokken voor het onderhoud van de autowegen tot en met 2020. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de wegen en de doorstroming van het verkeer. 

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat woensdag verscheen.

In 2011 bleek dat het budget van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de instandhouding van de hoofdwegen structureel te laag was.

Er zijn toen enkele aanpassingen gedaan, maar de Rekenkamer constateert nu dat het ministerie toen 700 miljoen euro te weinig heeft berekend voor het onderhoud tot en met 2020.

Hierdoor zijn renovatie en onderhoud van het wegdek uitgesteld en ''zijn risico's ontstaan voor de doorstroming en de kwaliteit van de hoofdwegen",' zegt de Rekenkamer.

Tekort

Sindsdien zijn een aantal maatregelen getroffen, maar eind 2013 was er volgens de Rekenkamer nog steeds een tekort van 400 miljoen euro op achterstallig onderhoud. Een woordvoerder zei woensdag te verwachten dat dit bedrag waarschijnlijk nog verder oploopt.

De Rekenkamer constateert ook dat de Tweede Kamer geen goed zicht heeft in de kosten voor het onderhoud van de hoofdwegen en vindt dat de minister het parlement beter moet informeren.

Transparant

De Rekenkamer vindt ook dat Rijkswaterstaat, die 5.500 kilometer aan autowegen beheert, geen goed inzicht heeft in het noodzakelijk onderhoud van de hoofdwegen. De Rekenkamer meent dat dit beter kan en pleit daarom voor een transparant meerjarenplan.

In 2012-2013 moesten op 71 plaatsen op de autowegen snelheidsbeperkingen worden ingesteld, omdat het wegdek niet meer aan de normen voldeed.