Bestuurders bij zorgverzekeraars moeten, net als bestuurders in de (semi-)publieke sector, een fors deel van hun salaris gaan inleveren.

Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid John Kerstens.

Hij wil zijn voorstel woensdag indienen tijdens de behandeling van de wet die de bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector maximeert op het ministerssalaris. Momenteel geldt hier nog een maximum van 130 procent van het ministerssalaris.

Zorgverzekeraars vallen niet onder deze wet, omdat ze niet als semi-publiek worden beschouwd. Kerstens wil echter dat ook het maximum in deze sector, momenteel 300.000 euro, naar beneden gaat.

"De daar verdiende torenhoge salarissen zijn veel mensen een doorn in het oog", stelt hij. Wat hem betreft gaat dit salaris met een kwart naar beneden, waardoor dit bedrag uitkomt op 225.000 euro.

Kritisch

De Raad van State en diverse bestuurders zijn kritisch over de wet die woensdag wordt besproken. Zij vrezen dat het door de lagere salarissen moeilijker wordt om goede bestuurders te vinden.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) paste daarom deze week de wet aan. In individuele gevallen kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. 

Voorwaarde is wel dat beargumenteerd moet worden waarom een hoger salaris vereist is. Ook moet de ministerraad hier mee instemmen.

In een interview met NU.nl zegt Plasterk niet te vrezen voor een uittocht van topbestuurders naar het buitenland. "Ik vind dat we daar niet dramatisch over moeten doen", aldus de minister.

Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer met Plasterk over de maximering van de bezoldiging van bestuurders in de publieke en semipublieke sector.

Interview minister Plasterk: 'Niet dramatisch doen over bestuurders die vertrekken om salaris'