Het kabinet moet beter zijn best doen banen die naar het buitenland zijn verdwenen terug te halen naar Nederland. 

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma zijn de pogingen die het kabinet nu doet ''te mager''.

Heerma zal dat woensdag zeggen in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Hij roept de minister op om met werkgevers en andere betrokkenen om de tafel te gaan zitten en te zorgen voor nieuwe initiatieven.

De Kamer vroeg eerder in een motie meer werk te maken van 'reshoring': het terughalen van productie die is verplaatst naar lagelonenlanden.

 Een brief die het kabinet hierover in augustus aan de Kamer schreef was volgens Heerma "behoorlijk teleurstellend". In die brief wijst Asscher op het "uitstekende vestigingsklimaat" van Nederland en zegt hij dat het kabinet zijn best doet om barrières weg te nemen.

Heerma: "Er zijn door het kabinet de afgelopen weken heel wat toverformules uit de kast getrokken rondom banen die gecreëerd zouden worden, of juist zouden verdwijnen doordat de robots komen. Bij reshoring gaat het echter om iets heel concreets dat echt werkgelegenheid op kan leveren." Het Kamerlid wil "meer inzet en dadendrang" van Asscher.