Tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt, verkeren niet "per definitie" in levensgevaar. Een aparte asielregeling voor deze groep is dan ook niet nodig.

Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer over de zorg en behandeling van tolken die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt.

"Tolken laten wij niet in de steek. Zij verdienen onze steun", zei Hennis. 

Maar enkel het feit dat tolken werken of gewerkt hebben voor Defensie betekent niet dat zij gevaar lopen. "Dat moet per individueel geval onderzocht worden".

Ahmadzai

Hoewel het debat over de behandeling van tolken en ondersteunend personeel al langer op de planning stond, werd het debat dinsdagavond overschaduwd door de dreigende uitzetting van de Afghaanse tolk Abdhul Ahmadzai. Hij vroeg asiel aan in Nederland nadat hij dat eerder zonder succes had gedaan in Noorwegen en Duitsland.

Naar eigen zeggen zou Ahmadzai zijn leven niet zeker zijn als hij terug zou worden gestuurd naar Afghanistan waar hij zij aan zij werkte met Nederlands defensiepersoneel.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wees zijn aanvraag af omdat hij al asiel had aangevraagd in een ander Europees land. Volgens de Europese regels, de zogenoemde Dublin-verordening, mag een asielzoeker een keer asiel aanvragen en dat in het land van aankomst.

Asielregeling

D66 en SP pleitten dinsdag eerder op de dag op NU.nl voor een speciale asielregeling zodat tolken die voor Nederland gewerkt hebben, ondanks de Dublin-verordening, altijd kunnen rekenen op een individuele behandeling van een asielaanvraag in Nederland.

Coalitiepartijen PvdA en VVD vinden dat niet nodig en ook Hennis ziet daar geen heil in.

Volgens de minister zijn collectieve regelingen niet het antwoord, omdat er altijd sprake is van een individuele beoordeling van alle zaken. "Je hebt altijd te maken met een individuele toets". 

Uitzonderingen op de Dublin-verordening, zoals D66 dat wil, leggen volgens de minister "een bom onder het Europese asielbeleid". 

Toch heeft Teeven een uitzondering gemaakt voor de tolk Ahmadzai. Hij heeft eind vorige maand de asielaanvraag van de Afghaan toch in behandeling genomen.

Individuele zaak

Over de redenen waarom er een uitzondering voor Ahmadzai is gemaakt kan Teeven geen uitspraken doen, omdat het gaat om een individuele zaak. Daar moet de Kamer zich niet mee willen bemoeien, aldus Teeven.

Teeven wijst erop dat er uitzonderingen op Dublin gemaakt mogen worden, maar waarschuwt dat bij een collectieve regeling alsnog individueel naar elke casus gekeken zal moeten worden en dat is al het geval.

Hennis en Teeven distantieerde zich tijdens het debat van het beeld dat volgens haar door de Kamer werd opgeroepen dat er geen enkele zorg en nazorg is voor tolken en ondersteunend personeel.

Volgens Sharon Gesthuizen (SP) schets het kabinet een beeld dat alles goed geregeld is voor de tolken en ander ondersteund personeel, maar toont de zaak-Ahmadzai anders aan.