Er komt een grondig onderzoek naar het parlementair stelsel in Nederland. Premier Mark Rutte toonde zich dinsdag bereid mee te werken aan de instelling van een staatscommissie, op verzoek van de Eerste Kamer.

Ook de Tweede Kamer wordt betrokken bij de instelling.

Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld waar de commissie voor een 'staatsrechtelijke herbezinning' precies naar gaat kijken. De precieze opdracht moet in het overleg tussen de fractievoorzitters uit Eerste en Tweede Kamer en het kabinet worden besproken. Ook wie er lid van worden, moet later besloten worden.

VVD-fractievoorzitter in de Senaat Loek Hermans had in het eerste deel van de algemene beschouwingen het initiatief genomen voor de staatscommissie.

Sinds 1981 is er niet meer op zo'n manier naar het staatsbestel gekeken. Volgens Hermans leven we inmiddels ''echt in een andere wereld, maar zijn onze instituties nog steeds hetzelfde''.

Geen prioriteit

Rutte reageerde niet heel enthousiast maar toonde zich wel bereid mee te werken. Hij zei nadrukkelijk dat zo'n commissie voor het kabinet geen prioriteit heeft, maar dat hij meewerkt aan de wens van de Senatoren.

Rutte zei dat de commissie een hele duidelijke taak moet krijgen. ''Het moet niet een 'commissie van alle dingen' worden, want dan weet ik dat er niks uitkomt.''

Onderwerpen waar de commissie wat de VVD betreft naar kan kijken zijn behalve de rol van de Tweede en Eerste Kamer ook het kiessysteem en de invoering van een referendum. Hermans denkt dat het huidige staatsbestel op de schop moet omdat het niet meer is toegesneden op ontwikkelingen als de snel wisselende kiezersgunst en instabiele kabinetten.

Steun

Hermans' collega in de Tweede Kamer, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra opperde eerder al eens de Eerste Kamer maar af te schaffen als die steeds wetsvoorstellen blokkeert.

Het huidige kabinet heeft de steun van 'bevriende oppositie' als D66, ChristenUnie en SGP om zich verzekerd te weten van een meerderheid in de Senaat.