Het plan van de werkgevers om zzp'ers toegang te geven tot het stelsel van sociale zekerheid moet serieus worden genomen.

PvdA-senator Marleen Barth zei dat dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Ze vroeg het kabinet over het plan advies te vragen aan de Sociaal-Economische Raad.

De werkgeversorganisatie AWVN presenteerde maandag een voorstel om het stelsel van sociale zekerheid op de schop te nemen. Alle werkenden, dus ook zzp'ers, zouden er gebruik van moeten kunnen maken.

Ze krijgen dan toegang tot regelingen als de WW en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het huidige stelsel blokkeert volgens AWVN de economische groei en werkgelegenheid.

Het kabinet heeft nog niet op het plan gereageerd. De FNV wijst het af. Zij denkt dat werkgevers de kosten willen afwentelen op werknemers in loondienst.